KeTJAA (Amsterdam-Amstelland)

Regio: Amsterdam-Amstelland

KeTJAA richt zich op jongeren vanaf 12 jaar met kwetsbaarheden en hun ouders. In de regio Amsterdam-Amstelland. De werkplaats wil er met kennis aan bijdragen dat zij alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit doet KeTJAA samen met partners uit onderzoek, opleidingen, praktijk en gemeenten en met jongeren en ouders. Centrale thema’s zijn samenwerking, vloeiende overgangen, goed bereik van alle jeugd, passende hulp en het versterken van sociale netwerken.

Lees verder

Nieuws

Jeugd

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

15 april 2024

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren. Lees meer >

Dansen doe je met zijn vieren

9 januari 2024

Jongeren staan vanaf hun 16de vaak voor nieuwe vragen en uitdagingen. Om verschillende redenen kunnen ze hierbij vastlopen. Om jongeren met dit soort kwetsbaarheden te ondersteunen, is het noodzakelijk om aanwezig te zijn in hun leefwereld. KeTJAA onderzocht daarom hoe professionals op school, in de wijk en online (hulp)vragen van jongeren in een vroeg stadium kunnen herkennen. Lees meer >

Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities

15 november 2023

Jongeren die praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgen stromen minder vaak door naar vervolgonderwijs. Ze verlaten school, waarna het onduidelijk is waar ze naartoe gaan. KeTJAA* ging daarom na hoe deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar werk of vervolgopleidingen. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

 

voorkant boek ketja werken in wijkteams jeugd

Nieuw lesboek ‘Werken in wijkteams jeugd’

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Hoe de rol en aanpak van die wijkteams in Amsterdam eruit ziet, onderzocht de werkplaats KeTJA in de afgelopen jaren. De inzichten die Leonieke Boendermaker en haar collega’s hebben opgedaan zijn gebundeld in het nieuwe lesboek Werken in wijkteams jeugd. Lees meer >

still uit animatie eenzaamheid

Kennisvoucher: Ondersteuning e-learning Eenzaamheid onder kwetsbare jongeren

Hoe signaleer je als professional eenzaamheid onder jongeren en hoe ga je hierover met elkaar in gesprek? Deze e-learning helpt je op weg met deze vragen. Een ervaren docent en een ervaren ontwikkelaar van de Hogeschool van Amsterdam gaan samen met je na wie binnen de organisatie de e-learning gaan volgen. En helpen je dit belangrijke thema op de kaart te zetten.  Lees hier meer en bekijk de video. Lees meer >

man uit vlog

Kennisvoucher: LOL-training cultuursensitieve kennis voor professionals

Wil jij als jeugdprofessional je cultuursensitieve kennis vergroten en beter handelen als je samenwerkt met gezinnen met een migratieachtergrond? Deze online trainingen kunnen je daarbij helpen. Organisaties kunnen de trainingen nu aanvragen via een kennisvoucher. Meer weten? Bekijk de vlog. Lees meer >

vader met baby

Kennisvoucher: ondersteuning en advies bij diversiteitsgevoelig werken

Het ondersteuningstraject van KeTJA creëert bewustzijn over wat diversiteitsgevoelig werken is en over je eigen blinde vlekken of (voor)oordelen, geeft handvatten die je ondersteunen bij het toepassen van deze manier van werken, en geeft inzicht in hoe je écht aansluit bij de leefwereld van gezinnen. Wil jij hier ook mee werken? Vraag een kennisvoucher aan! Lees hier meer en kijk de video. Lees meer >

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

Als medewerker van een wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? De werkplaats KeTJA maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen. Lees meer >

Vraag over het nieuwe jeugdstelsel? KeTJA’s Kennisportaal geeft antwoord!

Waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk? Klopt het dat het aantal kinderen met een zorgbehoefte stijgt? Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die in het Kennisportaal van de academische werkplaats KeTJA behandeld worden. In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam hun kennis en ervaring rond het nieuwe jeugdstelsel. Lees meer >

Contact

Coördinator
Marjolijn Distelbrink
mdistelbrink@verwey-jonker.nl

Website
www.ketjaa.nl

Publicaties

Dansen doe je met zijn vieren
Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities
Nabijheid in tijden van afstand

Partners

Verwey-Jonker Instituut
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland
Amsterdam UMC - locatie VUmc
ROC Amsterdam en Flevoland
GGD Amsterdam
Altra – Onderwijs & Jeugdhulp
Stichting Alexander
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Stichting Cliëntenbelang
Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie
Trias Pedagogica
Volksbond Streetcornerwork
Gemeente Amsterdam
Gemeente Ouder-Amstel