KeTJAA

Regio: Amsterdam-Amstelland

KeTJAA richt zich op kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders. Doel: met kennis eraan bijdragen dat zij alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. 4 keer per jaar komen alle samenwerkingspartners bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken en van elkaar te leren. Centraal staan thema’s als samenwerking, vloeiende overgangen, goed bereik van alle jeugd, passende hulp en versterken van sociale netwerken. Het perspectief van ouders en jongeren is belangrijk in veel activiteiten die KeTJAA uitvoert. 

Lees verder

Nieuws

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

9 april 2020

Als medewerker van een wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? De werkplaats KeTJA maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen. Lees meer >

Rapport: Opgroeien in een instelling

6 december 2019

Hoe ervaren kinderen en jongeren hun verblijf in een 24-uursinstelling? Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) sprak met twaalf jongeren die in een instelling wonen of hebben gewoond. Het merendeel van de jongeren gaf aan het verblijf als negatief te hebben ervaren. Wat zijn hun wensen en behoeften? Meer aandacht voor het individu, de mogelijkheid om naar school te blijven gaan en gedwongen afzondering afschaffen zouden volgens de jongeren bij kunnen dragen aan een positievere ervaring in een instelling. Lees meer >

Rapport: Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals

5 juli 2019

De manier waarop jeugdprofessionals met jongeren omgaan is een randvoorwaarde voor de kwaliteit en effectiviteit van professionele hulp. Deze zogenoemde ‘bejegening’ wordt door jongeren niet altijd als positief ervaren. Contact met deze leeftijdsgroep vraagt een specifieke manier van benaderen. Hoe deze manier er precies uitziet, werd onderzocht vanuit KeTJA en gepresenteerd in een onlangs verschenen rapport. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

Als medewerker van een wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? De werkplaats KeTJA maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen. Lees meer >

Vraag over het nieuwe jeugdstelsel? KeTJA’s Kennisportaal geeft antwoord!

Waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk? Klopt het dat het aantal kinderen met een zorgbehoefte stijgt? Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die in het Kennisportaal van de academische werkplaats KeTJA behandeld worden. In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam hun kennis en ervaring rond het nieuwe jeugdstelsel. Lees meer >

Resultaten onderzoeken

De uitkomsten van de onderzoeken en projecten die bij KetJA lopen. Lees meer >

Contact

Coördinator
Marjolijn Distelbrink
mdistelbrink@verwey-jonker.nl

Website
https://neja.nl/ketja/

 

Publicaties

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals
Rapport: Opgroeien in een instelling
Rapport: Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals

Partners

Verwey-Jonker Instituut
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland
Amsterdam UMC - locatie VUmc
ROC Amsterdam en Flevoland
GGD Amsterdam
Altra – Onderwijs & Jeugdhulp
Stichting Alexander
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Stichting Cliëntenbelang
Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie
Trias Pedagogica
Volksbond Streetcornerwork
Gemeente Amsterdam
Gemeente Ouder-Amstel