Datum publicatie: 11 april 2019

Vraag over het nieuwe jeugdstelsel? KeTJA’s Kennisportaal geeft antwoord!

Waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk? Klopt het dat het aantal kinderen met een zorgbehoefte stijgt? Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die in het Kennisportaal van de academische werkplaats KeTJA behandeld worden. In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam hun kennis en ervaring rond het nieuwe jeugdstelsel.

De invoering van het nieuwe jeugdstelsel brengt natuurlijk een hoop vragen met zich mee. Welke methodieken en interventies kun je het beste inzetten, hoe bereik en betrek je bepaalde groepen en wanneer verwijs je door naar specialistische hulp? Om praktijk- en beleidsprofessionals te ondersteunen bij de uitwerking van dit soort vragen, heeft de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) het Kennisportaal in het leven geroepen. Deze online databank bevat diverse vragen én antwoorden die zijn verkregen via praktijkonderzoek, literatuuronderzoek en interviews met ervaringsdeskundigen.

Diversiteitsgevoelig werken
Diversiteitsgevoelig werken is een van de thema’s die goed is vertegenwoordigd in het Kennisportaal. Zo was het programmateam Ouder- en Kindteams benieuwd naar welke boodschappen Marokkaans-Nederlandse vaders over discriminatie en sociale ongelijkheid aan hun kinderen meegeven. Sherene Farag, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, sprak vervolgens met een tiental Marokkaans-Nederlandse vaders en vergeleek haar bevindingen met de bestaande literatuur over strategieën in de omgang met discriminatie. ‘Hoe gaan pleegzorginstellingen in Amsterdam om met etnische diversiteit bij pleegzorginstellingen?’, wilde het Jeugdplatform weten. Het antwoord werd gegeven in de vorm van een interview dat KeTJA-coördinator Marjolijn Distelbrink hield met twee professionals van Spirit: de grootste pleegzorgaanbieder van Amsterdam.

‘Eigen regie’ en onderwijs 
Naast diversiteit bespreekt het Kennisportaal natuurlijk ook andere vraagstukken rondom de jeugdzorg. ‘Eigen regie’ van zowel jongeren als ouders is bijvoorbeeld een onderwerp dat wordt aangesneden. Ook is onderwijs een thema waar veel vragenstellers en onderzoekers zich over buigen. School2care onderzocht bijvoorbeeld hoe een positieve uitstroom van het speciaal onderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs kan worden bevorderd. ‘Wat zijn de afspraken sinds de transformatie met scholen over doorverwijzingen bij vermoedens van stoornissen?’, is een andere vraag die wordt gesteld.

De academische werkplaats KeTJA
KeTJA is een sub-programma van NEJA: het Netwerk effectief Jeugdstelsel Amsterdam, en een van de dertien academische werkplaatsen transformatie jeugd. Door de werelden van de praktijk, beleid, wetenschap, onderwijs en ervaring samen te brengen, beogen de werkplaatsen bij te dragen aan een succesvolle jeugdtransformatie. Het Kennisportaal van KeTJA is een mooi voorbeeld van de waarde die zo’n samenwerkingsverband kan opleveren.

Zelf een vraag stellen?
Heb je zelf een vraag over het nieuwe jeugdstelsel in de regio Amsterdam? Dan kun je het contactformulier invullen op de website van NEJA. In het Kennisportaal vind je bovendien diverse vragen die onlangs zijn ingestuurd en waar dit voorjaar uitgebreid antwoord op wordt gegeven. Hou de website dus in de gaten!

Voor meer informatie over KeTJA of het Kennisportaal kun je contact opnemen met Marjolijn Distelbrink: mdistelbrink@verwey-jonker.nl.