Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd

In Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd staat het veerkrachtig opgroeien centraal. Wat is veerkracht en hoe kan het bijdragen aan gelijke kansen in het opgroeien? Dat onderzoekt de werkplaats in 3 kennislijnen. Waarbij ze oog heeft voor de verschillende generaties in een familie, de geboorte van kinderen daarbinnen en veerkrachtig samenwerken. Verschillende vormen van jongerenparticipatie worden onderzocht in de kennislijn ‘Frisse Blikken’.

Lees verder

Nieuws

Terugblik kennisevent ‘Bestaanszekerheid: De basis voor een veerkrachtige samenleving’

31 juli 2023

Bestaanszekerheid is één van de meest besproken thema’s sinds de coronacrisis. Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd organiseerde daarom het kennisevent ‘Bestaanszekerheid: De basis voor een veerkrachtige samenleving’. Waarin centraal stond wat bestaanszekerheid is en welke factoren het kunnen versterken of verzwakken. Lees meer >

Eerstegeneratiestudenten: Een groep apart?

13 maart 2023

Op hogescholen en universiteiten is vaak speciale aandacht voor eerstegeneratiestudenten. Dit is op zich heel positief, maar het roept ook vragen op. Bijvoorbeeld: Wie is die groep precies? En wat zijn hun wensen en behoeften voor de voorbereiding op en begeleiding bij de studie? Jeanet van de Korput, senior onderzoeker en projectleider van de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik’ van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd, onderzocht deze vragen. Lees meer >

tekening van twee kinderen op een trampoline

Terugblik openbare les: ‘Met een goede trampoline spring je hoger’

15 november 2022

Wat maakt families veerkrachtig? Wat is de invloed van onze samenleving – en alles wat daarin gebeurt – op kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien? Op 12 oktober nam Charlotte Vissenberg, coördinator van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd, het begrip ‘veerkracht’ kritisch onder de loep. De titel van de les luidt: ‘Met een goede trampoline spring je hoger’. Waarbij de trampoline symbool staat voor veerkracht. Lees meer >

Contact

Coördinatoren
Charlotte Vissenberg
c.vissenberg@windesheimflevoland.nl

Website
www.fleviskenniswerkplaatsjeugd.nl

Agenda

27juni 2024

Geluk onder DRUK, en nu dan?

Waar: hogeschool Windesheim in Almere, Hospitaaldreef 5
Tijd: 13:00 - 17:00

Thema: Het geluk van jongeren staat onder druk. Jongeren, onderzoekers en docenten slaan steeds vaker alarm. De nood om met oplossingen te komen is hoog. Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd organiseert daarom dit kennisevent. Wat zeggen jongeren eigenlijk zelf nodig te hebben en waarom wordt hier zo weinig mee gedaan? Wat betekent dit voor docenten en scholen? Hoe kunnen we jongeren beter horen en zien?

Publicaties

Eerstegeneratiestudenten: Een groep apart?
Powerpoint Flevi’s

Partners

Hogeschool Windesheim Flevoland
GGD Flevoland
JGZ Almere
Icare
Gemeente Almere DSD
CMO Flevoland
VITREE Jeugdzorg
Preall Geboortezorg
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Gemeente Zeewolde

What do you want to do ?

New mail