Datum publicatie: 15 november 2022

Terugblik openbare les: ‘Met een goede trampoline spring je hoger’

Wat maakt families veerkrachtig? Wat is de invloed van onze samenleving – en alles wat daarin gebeurt – op kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien? Op 12 oktober nam Charlotte Vissenberg, coördinator van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd, het begrip ‘veerkracht’ kritisch onder de loep. De titel van de les luidt: ‘Met een goede trampoline spring je hoger’. Waarbij de trampoline symbool staat voor veerkracht.

Verschillende perspectieven op veerkracht
“Tegenwoordig kom je veerkracht echt overal tegen,’ zo begint Charlotte Vissenberg haar les. Maar veerkracht kun je vanuit verschillende perspectieven bekijken. Bijvoorbeeld vanuit de psychologie, sociologie en ecologie.

Gebaseerd hierop licht Charlotte 3 perspectieven op veerkracht toe: het microniveau (persoonlijke eigenschappen), het mesoniveau (sociale relaties en hulpbronnen) en het macroniveau (ecosysteem en samenleving). Professionals leggen de nadruk op het microniveau, maar zouden ook meer aandacht moeten besteden aan de andere perspectieven. ‘Het is waardevol om naar de maatschappelijke uitdagingen te kijken vanuit veerkracht. Dit dwingt je namelijk tot een bredere blik, tot een meer historisch-sociologische blik. En tot andere vragen dan wanneer je alleen vanuit individueel perspectief zou kijken. Het roept andere vragen op en dan kom je tot een andere kennisagenda.’

Maatschappelijke uitdagingen vanuit een veerkrachtperspectief
In haar presentatie bekijkt Charlotte Vissenberg daarom verschillende maatschappelijke uitdagingen vanuit een veerkrachtperspectief. Ze gaat in op problemen als de afname van de mentale gezondheid van jongeren, de toename van het jeugdhulpgebruik en de kansenongelijkheid in het opgroeien.

Aan de hand van de analyse van deze maatschappelijke uitdagingen komt Charlotte Vissenberg tot 3 conclusies.

  • Veerkracht is er altijd, het is geen doel om naar te streven.
  • Veerkracht geeft een goed kader om te kijken naar maatschappelijke problemen en de mogelijke zelfversterkende werking daarvan.
  • Meerdere niveaus dwingen tot andere vragen, stellen individuele aanpakken in een ander daglicht.

Bekijk de openbare les
Benieuwd wat Charlotte Vissenberg heeft verteld? Hier kun je de openbare les terugkijken.