RKJ Noord-Holland

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland streeft naar gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom een kind of jongere. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking met het informele netwerk te verbeteren? Hier houdt de werkplaats zich in 4 leerateliers mee bezig. In de leerateliers staat empowerment centraal: jezelf, jouw netwerk en de maatschappelijke inbedding.

Lees verder

Nieuws

Jeugd

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

15 april 2024

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren. Lees meer >

Meldcode & partnerschap: Het krachtige gesprek met ouders

25 september 2023

Bij het toepassen van de Meldcode is het van essentieel belang dat professionals partnerschap met ouders realiseren en behouden. Hoe kunnen professionals dit doen? Wat werkt wel en wat juist niet? Dat onderzochten ze binnen leeratelier 3 van de RKJ Noord-Holland. Lees meer >

Kaart-praatspel: Wie is voor jou belangrijk?

16 februari 2023

RKJ Noord-Holland ontwikkelde een kaart-praatspel. Het spel helpt een professional om samen met een jongere zicht te krijgen op personen die belangrijk zijn in het leven van de jongere. Lees meer >

Contact

Coördinator
Tineke de Wit
tineke.dewit@inholland.nl

Website
www.kennisplatformep.nl

Publicaties

Meldcode & partnerschap: Het krachtige gesprek met ouders
Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk
Literatuurstudie: Versterken van formele en informele steun rondom jeugdigen in de specialistische hulpverlening

Partners

Hogeschool Inholland
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
ROC Nova College
Horizon Jeugdhulp en Onderwijs
Altra
Parlan Jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp
Regionale Cliëntenorganisatie de Hoofdzaak
CJG Kennemerland
iHUB
De Opvoedpoli
Jeugdhulp regio Alkmaar
Stichting Triple ThreaT
Stichting Hoger Onderwijs Nederland
Tjekking
Stichting JIM
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland
Het LOCK
Gemeente Haarlem