Noord-Holland

Familie, vrienden, sportclub, buren… Het informele netwerk is voor kinderen en jongeren belangrijk. Toch wordt er nog weinig samengewerkt met hulpverleners. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland wil dit verbeteren. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking tussen de formele en informele hulp te verbeteren? In 4 leerateliers wordt dit vraagstuk op verschillende manieren uitgewerkt.

Lees verder

Nieuws

Week tegen Kindermishandeling: Nieuwe inzichten, betere resultaten

16 november 2022

Het is de Week tegen Kindermishandeling. Gemiddeld zit in elke schoolklas 1 kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er 1 te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Lees meer >

Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk

2 juni 2022

De kenniswerkplaats jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) presenteerde deze week de Handreiking ‘Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen’ voor professionals over samenwerken met het informeel netwerk. Lees meer >

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

Contact

Coördinator
Tineke de Wit
tineke.dewit@inholland.nl

Website
www.kennisplatformsdnh.nl

Publicaties

Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk
Literatuurstudie: Versterken van formele en informele steun rondom jeugdigen in de specialistische hulpverlening

Partners

Hogeschool Inholland
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
ROC Nova College
Horizon Jeugdhulp en Onderwijs
Altra
Parlan Jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp
Regionale Cliëntenorganisatie de Hoofdzaak
CJG Kennemerland
iHUB
De Opvoedpoli
Jeugdhulp regio Alkmaar
Stichting Triple ThreaT
Stichting Hoger Onderwijs Nederland
Tjekking
Stichting JIM
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland
Het LOCK
Gemeente Haarlem