Noord-Holland

Familie, vrienden, sportclub, buren… Het informele netwerk is voor kinderen en jongeren belangrijk. Toch wordt er nog weinig samengewerkt met hulpverleners. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland wil dit verbeteren. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking tussen de formele en informele hulp te verbeteren? In 4 leerateliers wordt dit vraagstuk op verschillende manieren uitgewerkt.

Lees verder

Nieuws

Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk

2 juni 2022

De kenniswerkplaats jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) presenteerde deze week de Handreiking ‘Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen’ voor professionals over samenwerken met het informeel netwerk. Lees meer >

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

Contact

Coördinator
Tineke de Wit
tineke.dewit@inholland.nl

Website
www.kennisplatformsdnh.nl

Agenda

07juli 2022

Actualiteitencollege JouwZorg: samen beslissen in de JeugdzorgPlus

Waar: MS Teams
Tijd: 13:00 - 14:00

Thema: In de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) is de tendens gaande om gedwongen behandelingen steeds minder nodig te maken. De jeugdigen verblijven tegenwoordig zo kort mogelijk in de instelling, hebben niet tot nauwelijks te maken met beperkende maatregelen en de aanpak is gericht op het voorkomen van terugval/recidive. De residentiële instelling Antonius in Castricum werkt vanuit deze principes. De professionals werken hierbij samen met de jongeren en het gezin vanuit de methodiek JouwZorg. Wat zijn de ervaringen van Antonius? Wat kunnen andere jeugdzorgprofessionals van deze aanpak leren? Methodiekcoach Jessica Fokkinga en pedagogisch medewerker Sefanja Brons zullen tijdens dit online Actualiteitencollege (georganiseerd door RKJ-NH) JouwZorg toelichten en over hun ervaringen vertellen.

Publicaties

Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk
Literatuurstudie: Versterken van formele en informele steun rondom jeugdigen in de specialistische hulpverlening

Partners

Hogeschool Inholland
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
ROC Nova College
Horizon Jeugdhulp en Onderwijs
Altra
Parlan Jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp
Regionale Cliëntenorganisatie de Hoofdzaak
CJG Kennemerland
iHUB
De Opvoedpoli
Jeugdhulp regio Alkmaar
Stichting Triple ThreaT
Stichting Hoger Onderwijs Nederland
Tjekking
Stichting JIM
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland
Het LOCK
Gemeente Haarlem