Inside-Out

Regio: Nijmegen, Arnhem

Op welke manier kunnen kinderen en jongeren zo thuis mogelijk opgroeien? De Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out zoekt naar een antwoord op deze vraag. De werkplaats richt zich op jongeren in de regio Nijmegen en Centraal Gelderland. 14 samenwerkingspartners, die al eerder met succes hebben samenwerkt, werken hieraan binnen 2 projecten. Uiteindelijk doel: het verbeteren van het leven van kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig niet meer thuis kunnen wonen.

Lees verder

Nieuws

voorkant draaiboek transformatiedialoog

Draaiboek Transformatiedialogen helpt bij praten over jeugdhulp

7 oktober 2020

Aanbieders van jeugdhulp en gemeenten verzamelen veel gegevens over de hulp die geboden wordt aan kinderen en gezinnen. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? En hoe kun je die cijfers gebruiken om de jeugdhulp te verbeteren? Dat zijn vragen die gesteld worden tijdens een transformatiedialoog: een gesprek over de jeugdhulp, waaraan hulpverleners, beleidsmakers en jeugdigen en/of hun opvoeders deelnemen. Lees meer >

Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

4 oktober 2019

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de AW Inside-Out. Lees meer >

Nominatie Medische Inspirator Prijs voor ‘Dit ben ik! eHealth voor jeugdzorg op maat’

11 juli 2019

‘Dit ben ik!’ richt zich op jongeren in de jeugdzorg en heeft iamYu ontwikkeld: een innovatieve eHealth tool die samenwerking en zorg op maat ondersteunt door gepersonaliseerd te monitoren, visualiseren en analyseren. Het project is genomineerd voor de Medische Inspirator Prijs 2019 van ZonMw. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de AW Inside-Out. Lees meer >

Rake vragen.nu

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om dat te veranderen. Hoe? Rake Vragen is het antwoord. Website die hulpverleners helpt bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen. Lees meer >

Magazine

Magazine over cliënt en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd. Lees meer >

Vraagwijzer

Infographic over vraagwijzer in wetenschappelijk onderzoek (Literatuur ter inspiratie & verdieping). Lees meer >

Kennisagenda Inside-Out 2018-2020

De academische werkplaats Inside-Out heeft voor de komende jaren een kennisagenda opgesteld. Het doel van de kennisagenda is het gezamenlijk in overleg vaststellen en daarna invullen van belangrijke lacunes in de aanwezige en/of voor de toekomst benodigde kennis. Lees meer >

Opening The black box

In samenwerking met de Universiteit, Pluryn, Entréa/Lindenhout, CONRISQ, Praktikon, de Academische Werkplaats Inside Out en Tranzo is begin september een investment grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek. Lees meer >

Contact

Coördinator
Renske Koordeman
r.koordeman@pluryn.nl

Website
http://www.insideout.nl/

 

Publicaties

Draaiboek Transformatiedialogen helpt bij praten over jeugdhulp
Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen
Infographic Inside-Out: Praat mee over zorg!

Partners

Radboud Universiteit Nijmegen
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Praktikon
Trimbos Instituut
VIGO
Karakter Nijmegen
Pluryn
Entréa
GGZ Oost-Brabant
Pro Persona
Zorgbelang Inclusief
Regio Centraal Gelderland
Gemeente Nijmegen