Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad

Regio: Utrecht (stad)

Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. Het doel is dat alle jeugdigen in de stad Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De kenniswerkplaats is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, onderwijs, opleidingen en onderzoek.

Lees verder

Nieuws

Naar een stedelijke visie op normaliseren in Utrecht

8 juni 2023

Wat verstaan ze in Utrecht onder het begrip normaliseren? De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad bracht de belangrijkste aspecten van normaliseren in kaart. Jongeren, ouders, beleidsmakers en praktijkprofessionals deden daarvoor mee aan een zogenaamde group concept mapping procedure.  Lees meer >

Leer mee in het jeugddomein met het Regionale Leernetwerk Jeugd Utrecht

10 november 2021

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Om dat te bereiken is het van groot belang dat professionals in het jeugddomein leren van elkaars kennis en ervaringen. Om hen hier een handje bij te helpen heeft het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht diverse werkvormen ontwikkeld die zij kosteloos beschikbaar stelt. Lees meer >

afbeelding van de wijzer

Reflectiewijzer helpt jeugdprofessionals zich verder te ontwikkelen

30 oktober 2020

We willen het wel, maar doen het te weinig: reflecteren op ons handelen. Bij jeugdprofessionals is dat niet anders. In de waan van de dag vergeten ze stil te staan bij wat ze dagelijks ervaren, hoe betrokkenen daar tegenaan kijken en wat de theorie ze kan leren. Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht ontwikkelde daarom een reflectiewijzer voor (toekomstige) jeugdprofessionals; een handzaam instrument waarmee zij op hun ervaringen kunnen reflecteren om zich verder te ontwikkelen. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

Leer mee in het jeugddomein met het Regionale Leernetwerk Jeugd Utrecht

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Om dat te bereiken is het van groot belang dat professionals in het jeugddomein leren van elkaars kennis en ervaringen. Om hen hier een handje bij te helpen heeft het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht diverse werkvormen ontwikkeld die zij kosteloos beschikbaar stelt. Lees meer >

Gelijkwaardig samenwerken met zelfgekozen mentor ‘JIM’ essentieel

Gelijkwaardig samenwerken met de zelfgekozen mentor blijkt een succesfactor voor de ‘JIM-aanpak’. Dat is een van de conclusies uit het JIM-project van de AWTJ Utrecht en Youké. Andrée Sekreve onderzocht in dit project het werken met een zelfgekozen mentor bij jeugdhulpvragen. Lees meer >

Empowerende oudergroepen

Behandeling van gedragsproblemen bij kinderen in empowerende oudergroepen in de wijk. De doelen van dit project zijn om gezinnen met een zeer diverse achtergrond met kinderen met gedragsproblemen actief laten deelnemen aan de oudergroepen. Lees meer >

JIM – project

Dit project richt zich in algemene zin op het grensvlak tussen basiszorg en aanvullende zorg. De vraagstelling van dit project is hoe gedrags- en gezinsproblemen, met versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, duurzamer behandeld kunnen worden. Lees meer >

Gewoon opvoeden versterken

Hoe krijgen belangrijke transformatiedoelstellingen als ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren gestalte in de dagelijkse leefomgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien? En hoe kunnen wijkprofessionals en de Buurtteams Jeugd en Gezin daar een actieve rol in spelen? Lees meer >

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ

De huisartspraktijken en de teams Jeugd & Gezin als onderdeel van de buurtteams vormen de basiszorg als het gaat om de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd in Utrecht. Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren.  Lees meer >

Contact

Coördinator
Marja van Bon-Martens
kjus@hu.nl

Website
www.kenniswerkplaatsjeugdutrechtstad.nl

Agenda

26september 2023

Jongeren mentaal gezond online?!

Waar: Utrecht
Tijd: 16:00 - 18:00

Thema: Wat is de betekenis van het spelen van videogames en het gebruik van sociale media in de hybride leefwereld voor de (sociale) identiteitsontwikkeling van adolescenten? Die vraag staat centraal in de bijeenkomst van de KJUS en RKJGC. Kennis uit de wetenschap, praktijk en ervaringen wordt gedeeld en er is ruimte voor gesprek over het thema.

Publicaties

Naar een stedelijke visie op normaliseren in Utrecht
Reflectietool eigen kracht voor gemeenten
Geef een impuls aan je werkplaats!

Partners

Hogeschool Utrecht
Universiteit Utrecht
Lokalis
JGZ Utrecht
Gemeente Utrecht
Nederlands Jeugdinstituut
Trimbos-instituut
Verwey-Jonker Instituut
Samenwerkingsverband KOOS
Samenwerkingsverband Spoor030
Samenwerkingsverband Sterk VO
Samenwerkingsverband Utrecht PO