Datum publicatie: 28 augustus 2018

Empowerende oudergroepen

Behandeling van gedragsproblemen bij kinderen in empowerende oudergroepen in de wijk. De doelen van dit project zijn om gezinnen met een zeer diverse achtergrond met kinderen met gedragsproblemen actief laten deelnemen aan de oudergroepen.

Achtergrond
Dit project is gericht op de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen in empowerende oudergroepen in de wijk. Deze oudergroepen benutten en bevorderen het eigen probleemoplossend vermogen van ouders door in groepsbijeenkomsten van elkaar te leren hoe gedragsproblemen van kinderen te verminderen zijn door opvoeding en door versterken van het sociale netwerk.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat deze aanpak uitvoerbaar is en effectief gedragsproblemen vermindert. Minder duidelijk is of deze aanpak blijvend kan worden ingebed in de werkwijze van de buurtteams. Lukt het buurtteams om ondanks de grote vraag en beperkte budgetten te ‘doen wat werkt’ door deze oudergroepen met de juiste gezinnen in te zetten? Worden daarbij de juiste gezinnen in al hun diversiteit bereik?

De doelen van dit project zijn om gezinnen met een zeer diverse achtergrond met kinderen met gedragsproblemen actief laten deelnemen aan de oudergroepen. Daarnaast moeten deze oudergroepen ervoor zorgen dat de gedragsproblemen van de betreffende kinderen afnemen, de sociale en maatschappelijke inbedding van de gezinnen verbetert en verwijzing naar gespecialiseerde zorg niet nodig is.

Hoofdvraag
De hoofvraag van dit project is: ‘Kunnen gedragsproblemen bij kinderen tot 8 jaar effectief door ouders zelf behandeld worden met een laagdrempelige combinatie van oudergroepen (Pittige Jaren) en versterking van het netwerk?’

Pilotwijken en thema’s
Het project gaat van start in het buurteam van de wijk Leidsche Rijn.

Betrokken organisaties
Gemeente Utrecht, Lokalis, Universiteit Utrecht.

Contact
Heb je vragen over dit project of wil je meer weten? Neem dan contact op met Barbara Hendriksen, onderzoeker Universiteit Utrecht. Haar e-mailadres is b.r.hendriksen@uu.nl.

Meer informatie: http://www.awtjutrecht.nl/projecten/empowerende-oudergroepen