Risicojeugd

Regio: Bovenregionaal

Hoe kunnen we risicojongeren in Nederland écht helpen? De Academische Werkplaats Risicojeugd is hier al een paar jaar mee bezig. Deze werkplaats richt zich op een kleine groep jongeren in Nederland met zeer complexe problemen. De werkplaats werkt bovenregionaal met 20 gespecialiseerde partners: gemeenten, jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen en universiteiten. Doel: in 2024 ligt er een aanpak waardoor deze jongeren eerder en beter worden geholpen.

Lees verder

Nieuws

De rol van de gemeente bij een integrale aanpak voor risicojeugd

30 januari 2023

Bij risicojongeren zijn vaak professionals uit verschillende organisaties betrokken. Integraal werken is voor hen daarom cruciaal. De gemeente heeft een belangrijke rol in het integraal werken voor risicojeugd. De wijze waarop gemeenten deze rol invullen verschilt. De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) onderzoekt welke rol gemeenten kunnen spelen in het stimuleren van een integrale aanpak van risicojeugd. Lees meer >

meisje alleen op bed

JeugdzorgPlus gebruikt minder afzondering

12 juli 2021

Het aantal keren dat jongeren in een JeugdzorgPlus-instelling in de isoleercel terechtkomen of verplicht op hun kamer moeten blijven, daalt. Maar de doelstelling om gedwongen afzondering af te schaffen is nog niet gehaald. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Ik laat je niet alleen van de Academische Werkplaats Risicojeugd. Lees meer >

Jongeren gamen

Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp

16 december 2020

De Academische Werkplaats Risicojeugd en het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp hebben de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp. In tegenstelling tot JeugdzorgPlus-instellingen geeft kleinschalig verblijf meer ruimte voor een aanpak die is berust op maatwerk, met veel aandacht, contact en zorg voor de jongeren. De resultaten van het onderzoek lees je in de eindrapportage. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

ouders en jongeren

Kennisvoucher: LOL-training zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

In deze training leren jongeren met een migratieachtergrond om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Wil je meer weten over de training, die met een kennisvoucher kan worden aangevraagd? Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

jongere met capuchon op laptop

Kennisvoucher: meetinstrument Bejegening

Hoe kun je kwetsbare (risico-)jongeren het beste ondersteuning? Het meetinstrument Bejegening brengt de relatie in kaart tussen bejegening en gedragsverandering. Die informatie helpt enerzijds gemeenten om beter te sturen op de kwaliteiten van professionals. Anderzijds kunnen professionals zelf gerichter aandacht besteden aan aspecten van professionaliteit, en zo bijvoorbeeld ‘hulpweigeraars’ beter bereiken. Instellingen en gemeenten die zich richten op zorg en veiligheid kunnen een kennisvoucher aanvragen en gebruik maken van het instrument. Lees meer >

man uit vlog

Kennisvoucher: LOL-training cultuursensitieve kennis voor professionals

Wil jij als jeugdprofessional je cultuursensitieve kennis vergroten en beter handelen als je samenwerkt met gezinnen met een migratieachtergrond? Deze online trainingen kunnen je daarbij helpen. Organisaties kunnen de trainingen nu aanvragen via een kennisvoucher. Meer weten? Bekijk de vlog. Lees meer >

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Een belangrijke aanbeveling die de rapportage biedt, is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk. Lees meer >

Monitoring van risicojeugd

De vrijheidsbeneming van jongeren wordt op dit moment ten uitvoer gelegd in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanuit de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren anders in te richten, wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) uitgevoerd, met onder andere een aantal proeftuinen.  Lees meer >

Gezinsgericht werken in de JJI, jeugdzorgplus en residentiële jeugdzorg

Het gezin speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp voor jongeren die niet vanwege een strafbaar feit zijn geplaatst) willen daarom ouders intensiever betrekken bij het verblijf en de behandeling van hun kind in de inrichting. Lees meer >

Contact

Coördinator
Eva Mulder
e.mulder1@amsterdamumc.nl

Website
www.awrj.nl

Publicaties

De rol van de gemeente bij een integrale aanpak voor risicojeugd
JeugdzorgPlus gebruikt minder afzondering
Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp

Partners

Hogeschool Leiden
Hogeschool Windesheim Flevoland
Amsterdam UMC - locatie VUmc
Leids Universitair Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
Pluryn
Forensisch Centrum Teylingereind
Gemeente Amsterdam
Gemeente Almere
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
ExpEX
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Rijks Justitiële Jeugdinrichting Spijkenisse
Samen Veilig Midden Nederland - Trainingscentrum
Stichting Curium