Datum publicatie: 18 september 2023

Terugblik: Conferentie kleinschaligheid

Tijdens de conferentie ‘Kleinschaligheid: Werk in uitvoering’ gingen relevante partijen in gesprek over kleinschaligheid in de Jeugdhulp. Om daarmee dichterbij liefdevolle en zo thuis mogelijke zorg en onderwijs op maat te komen voor elke jongere. De conferentie werd georganiseerd door het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp, samen met RKJ Friesland, AW Risicojeugd, ExpEx, Jeugdzorg Nederland, VNG en Ministerie OCW en VWS.

Tijdens gesprekken en sessies met ervaringsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals werden kennis, ideeën, ervaringen en oplossingsrichtingen uitgewisseld. Dit leverde belangrijke inzichten op, zoals:

  • Kleinschalig werken is een middel om een doel te bereiken: liefdevolle zorg voor elk kind in de jeugdhulp.
  • Werken aan betere jeugdhulp in de toekomst gaat hand in hand met het erkennen van wat er fout ging in het verleden.
  • Liefdevolle zorg zit soms in kleine dingen: echte (in plaats van plastic) planten, drinken uit hetzelfde type kopjes. En ook in grote dingen: er echt zijn en aandacht hebben voor de ander, contact van mens tot mens en luisteren, ook als de ander slechts kan fluisteren.
  • Liefdevolle zorg is nodig voor jongeren, maar is net zo goed nodig voor de medewerkers die liefdevolle zorg bieden.

De komende 5 jaar gaan praktijk, wetenschap, beleid en ervaringsdeskundigen in het Consortium Kleinschaligheid aan de slag met deze en andere inzichten.

Meer weten?
Benieuwd naar de conferentie en het consortium. Bekijk de video over de conferentie en de webpagina van het Consortium Kleinschaligheid.