Trendbreuk

Regio: Zuid-Limburg

Hoe kunnen we de kansen voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg langdurig vergroten? Dat is de hamvraag voor de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. De werkplaats wil de huidige achterstanden van Limburgers verkleinen en zo een trendbreuk realiseren waar de volgende generatie van profiteert. Insteek: de huidige jongeren zijn de ouders en opvoeders van de toekomst. 22 organisaties rondom jeugd doen mee aan deze werkplaats, net als ouders en jongeren zelf. Doel: leren hoe we een doorbraak realiseren in de intergenerationele overdracht van (gezondheids-)achterstanden?

Lees verder

Nieuws

Uithuisplaatsingen: Hoe kan het anders?

2 februari 2023

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg buigt zich over het thema uithuisplaatsingen. Het doel is om het proces voorafgaand aan uithuisplaatsingen te verbeteren en het aantal uithuisplaatsingen te verminderen. In de projectgroep werken onder andere gemeentes, Bureau Jeugdzorg, GGD Zuid-Limburg en Maastricht University samen. Lees meer >

portret van Esther Geurts

MBO Burgerschap: een goed begin is het halve werk

21 april 2021

Sinds september 2020 werkt Esther Geurts als PhD-student aan het onderzoek “MBO studenten gaan voor een kansrijke toekomst”. Het project is onderdeel van de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. Esther heeft al heel wat in beweging gekregen op het VISTA college. In dit interview vertelt ze over haar onderzoek waarin burgerschaplessen de rode draad vormen. Lees meer >

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

Promotie Annemarieke Blankestein

Annemarieke Blankestein heeft op 7 september 2021 haar proefschrift verdedigd aan de Radboud Universiteit. Annemarieke is als postdoctoraal onderzoeker  betrokken bij de Regionale Kenniswerkplaats Zuid-Limburg (Trendbreuk). Het werk van Annemarieke gaat over behandelingen die in een gezin plaatsvinden bij adolescenten met ernstige gedragsproblemen, waar ook nog sprake is van een licht verstandelijke beperking, delinquentie of een dreigende uithuisplaatsing. Lees meer >

portret van Esther Geurts

MBO Burgerschap: een goed begin is het halve werk

Sinds september 2020 werkt Esther Geurts als PhD-student aan het onderzoek “MBO studenten gaan voor een kansrijke toekomst”. Het project is onderdeel van de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. Esther heeft al heel wat in beweging gekregen op het VISTA college. In dit interview vertelt ze over haar onderzoek waarin burgerschaplessen de rode draad vormen. Lees meer >

Contact

Coördinator
Rianne Reijs
rianne.reijs@ggdzl.nl

Website
Facebook.com/kwjeugd

Partners

Maastricht University
Open Universiteit Nederland
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogeschool Pedagogiek
GGD Zuid Limburg
Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
Burgerkracht Limburg
Regionaal Platform Onderwijs - Jeugd Zuid-Limburg
Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit
Bureau Jeugdzorg
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)
Centrale studentenraad MBO
Coalitie Kansrijke Start Zuid-Limburg
Educatieve Agenda Limburg
Jongerenraad JONGR
Kinderen ons Vak
Lectoraat Sociale Integratie/ Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Mondriaan college
VISTA college
Provincie Limburg