Trendbreuk

Regio: Zuid-Limburg

Hoe kunnen we de kansen voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg langdurig vergroten? Dat is de hamvraag voor de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. De werkplaats wil de huidige achterstanden van Limburgers verkleinen en zo een trendbreuk realiseren waar de volgende generatie van profiteert. Insteek: de huidige jongeren zijn de ouders en opvoeders van de toekomst. 22 organisaties rondom jeugd doen mee aan deze werkplaats, net als ouders en jongeren zelf. Doel: leren hoe we een doorbraak realiseren in de intergenerationele overdracht van (gezondheids-)achterstanden?

Lees verder

Nieuws

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

Contact

Coördinator
Rianne Reijs
rianne.reijs@ggdzl.nl

Website
Facebook.com/kwjeugd

Partners

Maastricht University
Open Universiteit Nederland
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogeschool Pedagogiek
GGD Zuid Limburg
Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
Burgerkracht Limburg
Regionaal Platform Onderwijs - Jeugd Zuid-Limburg
Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit
Bureau Jeugdzorg
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)
Centrale studentenraad MBO
Coalitie Kansrijke Start Zuid-Limburg
Educatieve Agenda Limburg
Jongerenraad JONGR
Kinderen ons Vak
Lectoraat Sociale Integratie/ Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Mondriaan college
VISTA college
Provincie Limburg