Trendbreuk (Zuid-Limburg)

Regio: Zuid-Limburg

Hoe kunnen we de kansen voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg langdurig vergroten? Dat is de centrale vraag binnen de werkplaats Trendbreuk (Zuid-Limburg). De werkplaats wil de huidige achterstanden van Limburgers verkleinen en zo een trendbreuk realiseren waar de volgende generatie van profiteert. De werkplaats richt zich specifiek op de jeugd; de (wens)ouders van de toekomst. Om daarmee een doorbraak te realiseren in de intergenerationele overdracht van (gezondheids)achterstanden.

Lees verder

Nieuws

MBO-studenten gaan voor een kansrijke toekomst!

22 januari 2024

Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. Dit gebeurt echter maar beperkt. De werkplaats Trendbreuk voerde daarom participatief actieonderzoek uit rond de vormgeving van het curriculum van het burgerschapsonderwijs. Samen met MBO-studenten en docenten. Lees meer >

Studenten betrekken bij co-creatie en besluitvorming rondom leerprocessen en het curriculum

21 juni 2023

Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg onderzocht daarom hoe studenten betrokken kunnen worden bij de co-creatie en besluitvorming rondom leerprocessen en het curriculum. Lees meer >

Uithuisplaatsingen: Hoe kan het anders?

2 februari 2023

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg buigt zich over het thema uithuisplaatsingen. Het doel is om het proces voorafgaand aan uithuisplaatsingen te verbeteren en het aantal uithuisplaatsingen te verminderen. In de projectgroep werken onder andere gemeentes, Bureau Jeugdzorg, GGD Zuid-Limburg en Maastricht University samen. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

Promotie Annemarieke Blankestein

Annemarieke Blankestein heeft op 7 september 2021 haar proefschrift verdedigd aan de Radboud Universiteit. Annemarieke is als postdoctoraal onderzoeker  betrokken bij de Regionale Kenniswerkplaats Zuid-Limburg (Trendbreuk). Het werk van Annemarieke gaat over behandelingen die in een gezin plaatsvinden bij adolescenten met ernstige gedragsproblemen, waar ook nog sprake is van een licht verstandelijke beperking, delinquentie of een dreigende uithuisplaatsing. Lees meer >

portret van Esther Geurts

MBO Burgerschap: een goed begin is het halve werk

Sinds september 2020 werkt Esther Geurts als PhD-student aan het onderzoek “MBO studenten gaan voor een kansrijke toekomst”. Het project is onderdeel van de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. Esther heeft al heel wat in beweging gekregen op het VISTA college. In dit interview vertelt ze over haar onderzoek waarin burgerschaplessen de rode draad vormen. Lees meer >

Contact

Coördinator
Rianne Reijs
rianne.reijs@ggdzl.nl

Website
Facebook.com/kwjeugd

Publicaties

MBO-studenten gaan voor een kansrijke toekomst!
Studenten betrekken bij co-creatie en besluitvorming rondom leerprocessen en het curriculum

Partners

Maastricht University
Open Universiteit Nederland
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogeschool Pedagogiek
GGD Zuid Limburg
Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
Burgerkracht Limburg
Regionaal Platform Onderwijs - Jeugd Zuid-Limburg
Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit
Bureau Jeugdzorg
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)
Centrale studentenraad MBO
Coalitie Kansrijke Start Zuid-Limburg
Educatieve Agenda Limburg
Jongerenraad JONGR
Kinderen ons Vak
Lectoraat Sociale Integratie/ Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Mondriaan college
VISTA college
Provincie Limburg