C4Youth

Regio: Groningen

0 jongeren verzuimen op school. 0 kinderen worden uithuisgeplaatst. 0 jongeren zijn dakloos en geen bureaucratie. Dat zijn alvast vier 0-doelstellingen van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd C4Youth in de regio Groningen. Komende 4 jaar werken alle partners in de sectoren onderwijs, beleid, wetenschap en praktijk hieraan, samen met ouders en jongeren. Via 2 kennis- en leerateliers moet een beweging stroomopwaarts op gang komen waardoor de jeugdhulp in de regio zichtbaar verbetert.  

Lees verder

Nieuws

Atelier veilig en thuis opgroeien, waar staan we?

21 juli 2022

C4Youth onderzoekt in het atelier Veilig en thuis opgroeien hoe passende hulp voor kwetsbare jongeren eerder en beter gerealiseerd kan worden. Met als doel om tijdig te investeren in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, én zo thuis mogelijk. C4Youth zet hiervoor participatief actieonderzoek in. Lees meer >

portret van Sahar

Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’

17 juni 2021

Sahar groeide op in een onveilige situatie en werd uit huis geplaatst. Hoe heeft zij dit beleefd? In de nieuwe film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’ gaat Sahar in gesprek met een jeugdprofessional over haar ervaring. Op 6 juli gaat de film in première tijdens het Webinar dat het leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) organiseert. Lees meer >

jongen en meisje kijken uit raam

Monitoren jeugdtransformatie is een flinke kluif

3 februari 2021

In de gemeente Stadskanaal maken veel jeugdigen gebruik van hulp die zonder indicatie kan worden gegeven. Maar of deze ‘voorliggende voorzieningen’ het gebruik van specialistische jeugdhulp voorkomen of afremmen, is onduidelijk. ‘Investeer in het in beeld krijgen van het voorliggende veld en koppel die data aan de specialistische hulp’, adviseert Eddy de Tiege, onderzoeker bij C4Youth, aan gemeenten. In een recent verschenen interview voor Binnenlands Bestuur vertelt hij waarom. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

still uit vlog

Kennisvoucher: masterclass Versterken schoolbegeleiding

Hoe geef je jongeren met psychische problemen de juiste ondersteuning, zodat ze met tevredenheid en succes naar school gaan? Deze masterclass levert inzicht op in kwetsbare jongeren op het voortgezet onderwijs en passende ondersteuning. Professionals vergroten hun gedragsrepertoire en leren methodisch te handelen bij jongeren met psychische of cognitieve problemen. Interesse in de masterclass? Bekijk de vlog en vraag een kennisvoucher aan. Lees meer >

vrouw uit film schaduwkanten ouderschap

Kennisvoucher: workshop ‘In gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap’

In deze workshop krijg je handvatten om in gesprek te gaan met ouders over de schaduwkanten van ouderschap, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is. Wil je aan de slag met de workshop in jouw organisatie of gemeente? Lees hier meer over de workshop en bekijk het filmpje.
Lees meer >

kind en docent in de klas

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Het beeld dat jongeren en ouders van jeugdhulp hebben, is niet onverdeeld positief. Dat bleek uit het onderzoek waarop Marieke Nanninga voor de Academische Werkplaats C4Youth promoveerde. Lees meer >

Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd

Wat zijn de werkzame factoren van de lokale basisondersteuning en de expertpool binnen het Groninger Functioneel Model? C4Youth onderzoekt het. Lees meer >

Versterking van de lokale basisondersteuning

De transformatie jeugd leidde in de provincie Groningen tot de oprichting van lokale teams voor basisondersteuning. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Lees meer >

Participatie van ouders en jongeren

Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Hoe geef je daar constructief vorm aan? Lees meer >

Contact

Coördinator
Lucienne van Eijk
l.m.van.eijk@umcg.nl

Website
www.c4youth.nl/

Publicaties

Atelier veilig en thuis opgroeien, waar staan we?
Is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?
Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

Partners

Universitair Medisch Centrum Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Gemeente Groningen
Elker Jeugd- en Opvoedhulp
Accare
CMO STAMM
GGD Groningen
Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen
Platform Jeugdzorg Groningen
Tinten
RIGG
WIJ Groningen
Zorgbelang Groningen