C4Youth

Regio: Groningen

0 jongeren verzuimen op school. 0 kinderen worden uithuisgeplaatst. 0 jongeren zijn dakloos en geen bureaucratie. Dat zijn alvast vier 0-doelstellingen van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd C4Youth in de regio Groningen. Komende 4 jaar werken alle partners in de sectoren onderwijs, beleid, wetenschap en praktijk hieraan, samen met ouders en jongeren. Via 2 kennis- en leerateliers moet een beweging stroomopwaarts op gang komen waardoor de jeugdhulp in de regio zichtbaar verbetert.  

Lees verder

Nieuws

tieners met fiets

Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

7 oktober 2020

Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is, als je het perspectief van de zorgvrager niet kent. De ervaringen, kennis en ideeën van jeugdigen en ouders met een hulpvraag dragen bij aan het vergroten van het vakmanschap van jeugdhulpverleners. Dat is de belangrijkste boodschap van het artikel van de werkplaats C4Youth op Sociale Vraagstukken. Lees meer >

Ouders en kindje

VONK gaat door: Podcast, participatielessen en een nieuwe film

2 oktober 2020

VONK blijft ook in de toekomst actief als leernetwerk Veilig opgroeien. Dat is de conclusie van de samenwerkingspartners na de evaluatie van het leernetwerk. VONK heeft zich in de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld van een ‘experiment’ tot levendig en dynamisch leernetwerk van meer dan 300 jeugdhulpprofessionals uit de provincies Groningen en Drenthe. In de onlangs verschenen nieuwsbrief lees je meer over de opbrengsten van het netwerk en de plannen die nog op de agenda staan. Lees meer >

De moeizame weg naar transformatie

26 juli 2019

De academische werkplaats C4Youth voerde in samenwerking met drie Groningse gemeenten actieonderzoek uit in de basisteams Jeugd. Onlangs publiceerde de werkplaats een artikel in het tijdschrift Kind Adolescent Praktijk, dat een inkijkje geeft in de uitdagingen van de basisteams Jeugd binnen verschillende gemeentelijke contexten. Het laat zien welke thema’s en vraagstukken leven binnen deze teams en reflecteert op het gebruik van actieonderzoek als methode voor het doorontwikkelen van de teams. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Het beeld dat jongeren en ouders van jeugdhulp hebben, is niet onverdeeld positief. Dat bleek uit het onderzoek waarop Marieke Nanninga voor de Academische Werkplaats C4Youth promoveerde. Lees meer >

Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd

Wat zijn de werkzame factoren van de lokale basisondersteuning en de expertpool binnen het Groninger Functioneel Model? C4Youth onderzoekt het. Lees meer >

Versterking van de lokale basisondersteuning

De transformatie jeugd leidde in de provincie Groningen tot de oprichting van lokale teams voor basisondersteuning. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Lees meer >

Participatie van ouders en jongeren

Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Hoe geef je daar constructief vorm aan? Lees meer >

Contact

Coördinator
Lucienne van Eijk
l.m.van.eijk@umcg.nl

Website
www.c4youth.nl/

Publicaties

Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp
De moeizame weg naar transformatie
Infographic C4Youth: Opbrengsten actieonderzoek

Partners

Universitair Medisch Centrum Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Gemeente Groningen
Elker Jeugd- en Opvoedhulp
Accare
CMO STAMM
GGD Groningen
Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen
Platform Jeugdzorg Groningen
Tinten
RIGG
WIJ Groningen
Zorgbelang Groningen