C4Youth (regio Groningen)

Regio: Groningen

0 jongeren verzuimen op school. 0 kinderen worden uithuisgeplaatst. 0 jongeren zijn dakloos en geen bureaucratie. C4Youth is een kennis- en leerwerkplaats in de regio Groningen. Via ‘0-doelstellingen’ en participatief actie onderzoek (PAO) werkt de werkplaats aan vraagstukken die actueel zijn in de provincie Groningen. Zoals het stimuleren van schoolaanwezigheid en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Dit doet de werkplaats samen met partners uit onderwijs, beleid, wetenschap en praktijk. En met ouders en jongeren.

Lees verder

Nieuws

Jeugd

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

15 april 2024

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren. Lees meer >

Praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’

16 oktober 2023

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen is belangrijk. Hoe maak je een goede start met die samenwerking? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens de hulp? Om professionals én gezinnen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de RKJ Friesland, C4Youth en partnerorganisaties* een praatplaat. Lees meer >

Atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

2 oktober 2023

Het aantal thuiszitters en schooluitvallers neemt niet af ondanks vele maatregelen, acties en beleid. Er worden veel oplossingen geboden als er al uitval is. Te weinig ligt de focus op het voorkomen van problemen. Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth zet hier daarom expliciet op in. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

still uit vlog

Kennisvoucher: masterclass Versterken schoolbegeleiding

Hoe geef je jongeren met psychische problemen de juiste ondersteuning, zodat ze met tevredenheid en succes naar school gaan? Deze masterclass levert inzicht op in kwetsbare jongeren op het voortgezet onderwijs en passende ondersteuning. Professionals vergroten hun gedragsrepertoire en leren methodisch te handelen bij jongeren met psychische of cognitieve problemen. Interesse in de masterclass? Bekijk de vlog en vraag een kennisvoucher aan. Lees meer >

vrouw uit film schaduwkanten ouderschap

Kennisvoucher: workshop ‘In gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap’

In deze workshop krijg je handvatten om in gesprek te gaan met ouders over de schaduwkanten van ouderschap, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is. Wil je aan de slag met de workshop in jouw organisatie of gemeente? Lees hier meer over de workshop en bekijk het filmpje.
Lees meer >

kind en docent in de klas

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Het beeld dat jongeren en ouders van jeugdhulp hebben, is niet onverdeeld positief. Dat bleek uit het onderzoek waarop Marieke Nanninga voor de Academische Werkplaats C4Youth promoveerde. Lees meer >

Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd

Wat zijn de werkzame factoren van de lokale basisondersteuning en de expertpool binnen het Groninger Functioneel Model? C4Youth onderzoekt het. Lees meer >

Versterking van de lokale basisondersteuning

De transformatie jeugd leidde in de provincie Groningen tot de oprichting van lokale teams voor basisondersteuning. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Lees meer >

Participatie van ouders en jongeren

Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Hoe geef je daar constructief vorm aan? Lees meer >

Contact

Coördinator
Lucienne van Eijk
l.m.van.eijk@umcg.nl

Website
www.c4youth.nl/

Publicaties

De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen
Atelier veilig en thuis opgroeien, waar staan we?
Is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

Partners

Universitair Medisch Centrum Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Gemeente Groningen
Elker Jeugd- en Opvoedhulp
Accare
CMO STAMM
GGD Groningen
Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen
Platform Jeugdzorg Groningen
Tinten
RIGG
WIJ Groningen
Zorgbelang Groningen