Datum publicatie: 10 november 2017

Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd

Wat zijn de werkzame factoren van de lokale basisondersteuning en de expertpool binnen het Groninger Functioneel Model? C4Youth onderzoekt het.

De doelen van de stelselherziening jeugd zijn door 23 gemeenten in de provincie Groningen in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders vertaald in het Groninger Functioneel Model (GFM). De projecten van C4Youth 2.0 zijn gericht op de implementatie van dit model in de praktijk, op basis van actiebegeleidend onderzoek. Dit deelproject gaat over de monitoring van de transformatie zorg voor jeugd.

Het deelproject monitoring van C4Youth 2.0 wil de relevante prestatie-indicatoren in kaart brengen en meten die de werkzame factoren van de basisondersteuning en de expertpool binnen het Groninger Functioneel Model vormen. Daarnaast richt de monitoring zich op alle indicatoren die relevant zijn voor het functioneren van het jeugdstelsel in zijn geheel. De uitgangspunten hierbij zijn dat bestaande kennis over monitoring de basis vormt voor het opstellen van indicatoren, en dat bestaande gegevensbronnen de basis vormen voor het meten van deze indicatoren.

Versterken basisondersteuning

De monitoring van de basisteams wordt binnen de pilots van het project Versterken basisondersteuning tot stand gebracht. De ontwikkeling van de monitoring kent 3 stappen:

  • In de eerste plaats wordt gekeken naar wat er geregistreerd wordt en of en hoe deze gegevens worden gebruikt voor monitoring.
  • Daarna volgt een analyse van beschikbare gegevens en een terugkoppeling naar het team.
  • De derde stap bestaat uit het verbeteren van de monitoring door het verband met de transformatiedoelen te leggen.

Deze werkwijze garandeert dat de administratieve last voor teams minimaal is en de geregistreerde gegevens maximaal benut worden voor de optimalisering van de processen in het team.

Doorontwikkeling expertpool

De expertpool adviseert de basisteams bij complexe casussen en over doorverwijzingen naar intensieve ondersteuning. Het monitoringsproject ondersteunt de expertpool bij het registreren van deze adviezen en het opzetten van een monitoring van de processen en de resultaten.

Monitor transformatie

C4Youth ontwikkelt een monitor die de transformatie in beeld brengt. Hiervoor worden gegevens uit de jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke basisteams aan elkaar gekoppeld om daarmee klantroutes binnen het jeugdstelsel inzichtelijk te maken.

Werkgroep monitoring

Daarnaast neemt C4Youth deel aan de werkgroep monitoring die is opgericht op verzoek van de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Aan de werkgroep nemen verder vertegenwoordigers van de GGD, de jeugdhulpinstellingen, Sociaal Planbureau Groningen (SPG), gemeenten en de RIGG deel. Het doel van de werkgroep is om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij het monitoren van het nieuwe jeugdstelsel in de Groninger Gemeenten.