Over ons

Werkplaatsenjeugd.nl is een initiatief van ZonMw samen met de 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ). Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. De leefwereld en de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders staan centraal. Zodat de ondersteuning of versterking zoveel mogelijk in het gewone leven plaats vindt; thuis, op school en in de wijk.

De RKJ’s zijn verbonden aan regionale en landelijke netwerken en kennisinstituten, zoals de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

ZonMw Jeugd
Het cluster Jeugd investeert in onderzoek en innovaties waarmee de kansen op een gezonde ontwikkeling toenemen en het welzijn van de jeugd wordt versterkt. Zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Meer weten?