Jeugd en Gezin Centraal (Utrecht regio)

Regio: Utrecht regio

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Ook is er aandacht voor het versterken van jeugdzorg voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Het uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden.

Lees verder

Nieuws

Jongeren mentaal gezond online?!

30 oktober 2023

Maken we ons terecht zorgen over de tijd die jongeren besteden aan games en sociale media? En wat is de betekenis van gamen en sociale media voor de identiteitsontwikkeling van adolescenten in de hybride leefwereld? Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door de KJUS en RKJGC, gingen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en opvoeders hierover in gesprek. Lees meer >

Wat kunnen ouders doen om schoolstress en prestatiedruk bij jongeren tegen te gaan?

13 december 2022

1 op de 5 jongeren tussen de 13 en 17 jaar zit niet lekker in zijn/haar vel. Jongeren melden steeds vaker last te hebben van stress en prestatiedruk. Ook het schoolverzuim neemt toe. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. Hoe je als ouder je kind kunt helpen, wordt uitgelegd in de video van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. Lees meer >

tieners met fiets

Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen

21 oktober 2021

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in hun rapport Mentaal Kapitaal 6 aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan.  Lees meer >

Contact

Coördinator
Carolien Plevier
RKJGC@hu.nl

Saskia Wijsbroek
RKJGC@hu.nl

Website
www.jeugdengezincentraal.nl

Publicaties

Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen

Partners

Hogeschool Utrecht
Universiteit Utrecht
Trimbos-instituut
Nederlands Jeugdinsituut
Youké Sterke Jeugd
GGD Regio Utrecht
Vereniging Nationale Jeugdraad
UWOuderplatform
Unita
Versa Welzijn
Regio's Eemland, Lekstroom, Utrecht West, Zuidoost Utrecht