Jeugd en Gezin Centraal

Regio: Utrecht regio

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich allereerst op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden.  

Lees verder

Nieuws

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

Partners

Hogeschool Utrecht
Universiteit Utrecht
Trimbos-instituut
Nederlands Jeugdinsituut
Youké Sterke Jeugd
GGD Regio Utrecht
Vereniging Nationale Jeugdraad
UWOuderplatform
Unita
Versa Welzijn
Regio's Eemland, Lekstroom, Utrecht West, Zuidoost Utrecht