Jeugd en Gezin Centraal

Regio: Utrecht regio

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich allereerst op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden.  

Lees verder

Nieuws

Wat kunnen ouders doen om schoolstress en prestatiedruk bij jongeren tegen te gaan?

13 december 2022

1 op de 5 jongeren tussen de 13 en 17 jaar zit niet lekker in zijn/haar vel. Jongeren melden steeds vaker last te hebben van stress en prestatiedruk. Ook het schoolverzuim neemt toe. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. Hoe je als ouder je kind kunt helpen, wordt uitgelegd in de video van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. Lees meer >

tieners met fiets

Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen

21 oktober 2021

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in hun rapport Mentaal Kapitaal 6 aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan.  Lees meer >

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

Contact

Coördinator
Carolien Plevier
RKJGC@hu.nl

Saskia Wijsbroek
RKJGC@hu.nl

Website
www.jeugdengezincentraal.nl

Agenda

14juni 2023

Oogstdialoog: Doorbreken van boemerangbeleid in de jeugdzorg en het passend onderwijs

Waar: MS Teams
Tijd: 09:30 - 11:00

Thema: Tijdens de oogstdialoog op 14 juni staat het boemerang beleid centraal. Door welke mechanismen loopt het beleid keer op keer vast? En wat kunnen uitvoerend professionals hiertegen doen? Wees erbij!

Publicaties

Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen

Partners

Hogeschool Utrecht
Universiteit Utrecht
Trimbos-instituut
Nederlands Jeugdinsituut
Youké Sterke Jeugd
GGD Regio Utrecht
Vereniging Nationale Jeugdraad
UWOuderplatform
Unita
Versa Welzijn
Regio's Eemland, Lekstroom, Utrecht West, Zuidoost Utrecht