Datum publicatie: 15 april 2024

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren.

In de VIMP-projecten staan uiteenlopende onderwerpen, activiteiten en doelgroepen centraal. Het VIMP-project van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland richt zich bijvoorbeeld op de verklarende analyse voor passende en samenhangende hulp. Specifiek ligt de focus hierbij op het toegankelijker maken van de verklarende analyse voor professionals, jongeren en ouders via concrete kennisproducten en hulpmiddelen. De werkplaats C4Youth zet met een experiment in op het verbeteren van de overdracht tussen het primair en voortgezet onderwijs, om schooluitval te voorkomen. En een project van de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out focust zich op de bredere inzet van ervaringswerkers bij de behandeling van chronisch suïcidale jongeren.

Lees meer over de VIMP-projecten op de website van ZonMw.