De kracht van de kenniswerkplaats

In een regionale kenniswerkplaats jeugd (RKJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. 

Kinderen en jongeren centraal
Elke werkplaats heeft verschillende projecten waarin gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken. De leefwereld en de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders staan hierin centraal. Zodat de ondersteuning of versterking zoveel mogelijk in het gewone leven plaats vindt; thuis, op school en in de wijk.

Regionale vraagstukken
Een voorbeeld van zo’n regionaal vraagstuk kan zijn: Hoe zorgen we ervoor dat jongeren die uit huis worden geplaatst toch ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien? Of: Hoe kunnen jongeren en ouders beter worden betrokken bij belangrijke beslissingen tijdens hun hulptraject? De werkplaatsen gaan niet alleen uit van zorg en problemen, maar richten zich juist ook op preventie en eigen kracht. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de veerkracht van jongeren in het voortgezet onderwijs versterken? Door zulke vragen vanuit diverse perspectieven te bekijken en te doorgronden, ondersteunen de werkplaatsen de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren.

Meer weten over de werkplaatsen? Klik op de regio in de interactieve kaart voor meer informatie. Let op: de Academische Werkplaats Risicojeugd is bovenregionaal en niet te vinden via de kaart.

Thema’s binnen de werkplaatsen
Verschillende thema’s komen aan bod in de werkplaatsen. Meer overkoepelende onderwerpen zijn onder andere kansen voor alle kinderen, samenhangend jeugdbeleid en professionaliteit en beroepsontwikkeling. Daarnaast zijn er ook specifiekere thema’s. Zoals normaliseren, zo thuis mogelijk opgroeien en leernetwerken. Bekijk hier een overzicht van alle thema’s waar de RKJ’s zich op richten.

Wat doet ZonMw?
ZonMw financiert 15 werkplaatsen jeugd via het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat alle opbrengsten voor iedereen beschikbaar zijn. Een belangrijk aandachtspunt is het vormgeven van meer samenhang in preventie en hulpverlening. Om dit te stimuleren, zorgt ZonMw ook voor verbinding met regionale en landelijke netwerken en kennisinstituten, zoals de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugdhet Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Wil je meer weten over het ZonMw-programma? Kijk dan op www.zonmw.nl/rkj

Aanverwante initiatieven
Naast de 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd, zijn er ook andere landelijke en lokale initiatieven rond jeugd. Denk hierbij aan de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd, het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein, Kansrijke Start, de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, de Proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Academische Werkplaats Jeugd Twente. Al deze initiatieven verbinden zich met relevante partijen in het jeugdveld. Daarmee willen ze bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van jongeren. 

 

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd

Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad RKJ IJsselland 'Samen Normaliseren' KeTJAA (Amsterdam-Amstelland) Trendbreuk (Zuid-Limburg) Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd AWJ Inside-Out (Nijmegen & Centraal-Gelderland) Samen Doen&Leren (regio Noord-Veluwe) AWJ Noord-Brabant ST-RAW (regio Rijnmond) SAMEN (regio Den Haag) Kenniswerkplaats Jeugd Friesland RKJ Noord-Holland Jeugd en Gezin Centraal (Utrecht regio) C4Youth (regio Groningen)