ST-RAW

Regio: Rijnmond

De kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond kan altijd beter. Daarom werkt de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ST-RAW hier aan. Alle betrokken partijen trekken samen op: jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Kennisdelen staat centraal.

Lees verder

Nieuws

meisje op cover van magazine

Kwetsbaarheid is kracht

22 oktober 2020

Wat is er voor nodig om te zorgen dat jongeren met psychische kwetsbaarheid ongehinderd deel kunnen nemen aan het dagelijks leven? Het jongerenteam van Koplopers ging hierover in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. De resultaten van hun ontmoetingen lees je terug in het digitale magazine Kwetsbaarheid is kracht.   Lees meer >

Jongeren maken film voor hulpverleners

4 maart 2020

In de film ‘Mijn Pad – Jongeren aan het woord’ vertellen jongeren over hun ervaringen in een gesloten instelling. Hiermee hopen zij professionals inzicht te geven in hun leven, wensen en behoeften en hen te inspireren meer ruimte te geven aan de stem van jongeren. Lees meer >

ST-RAW jaarboek 2019

15 januari 2020

De belangrijkste doelstelling van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW is bestaande kennis over jeugdhulp met partners delen en gezamenlijk met ouders, jongeren, professionals en beleidsmedewerkers nieuwe kennis creëren. In dit tweede jaarboek van ST-RAW zijn opbrengsten te vinden van een tiental projecten. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

meisje op cover van magazine

Kwetsbaarheid is kracht

Wat is er voor nodig om te zorgen dat jongeren met psychische kwetsbaarheid ongehinderd deel kunnen nemen aan het dagelijks leven? Het jongerenteam van Koplopers ging hierover in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. De resultaten van hun ontmoetingen lees je terug in het digitale magazine Kwetsbaarheid is kracht.   Lees meer >

SPAN biedt specialistische ambulante hulp aan gezinnen en wijkteams

SPAN is een specialistisch netwerk dicht bij gezinnen en wijkteams. Het netwerk bestaat uit specialistisch ambulant werkers met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. De specialistisch ambulant werker sluit aan bij de wijkteammedewerker en het gezin. De bedoeling is dat SPAN de inzet van zwaardere hulp vermindert. De pilot loopt in zestien wijkteams in Rotterdam Zuid. Lees meer >

Jongeren hebben rust en tijd nodig om tot zelfinzicht te komen en hun eigen pad te vinden.

Wat is er nodig om eigen regie te faciliteren bij jongeren die een beroep doen op jeugdhulp? Over dit onderwerp is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen in het Child & Adolescent Social Work Journal. Het artikel is geschreven door de partners binnen ST-RAW van het deelproject Ruimte voor Regie. Lees meer >

Reflectieve professionals

‘Reflectieve professionals’ is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met praktijkervaringen, werken we aan de kennis en vaardigheden van zittende en toekomstige professionals. Lees meer >

De kracht van preventie

‘De kracht van preventie’ richt zicht op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken. Preventie en bevorderen van eigen kracht kan de druk op het jeugdzorgstelsel verminderen. Maar hoe? Lees meer >

De grens van eigen kracht

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten. Lees meer >

Contact

Coördinator
Wilma Jansen
w.jansen@rotterdam.nl

Website
www.st-raw.nl

Publicaties

ST-RAW jaarboek 2019
SPAN biedt specialistische ambulante hulp aan gezinnen en wijkteams
Infographic ST-RAW: Kennis delen geeft kracht

Partners

Erasmus MC
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Inholland
Gemeente Rotterdam
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Gemeente Westvoorne
Samenwerkingsverband Koers VO (voor primair en voortgezet onderwijs)
Pameijer
Horizon
Stichting Enver
ExpEx
Inclusia
IVO
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Brede Raad 010
Stichting SOL Samen Ondernemend Leren
HefGroep
Stuurgroep Transformatie Regio Rotterdam