ST-RAW (regio Rijnmond)

Regio: Rijnmond

De kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond kan altijd beter. Daarom werkt de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ST-RAW hier aan. Dit doet de werkplaats samen met jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Kennis delen en nieuwe kennis vergaren staan centraal. Waarbij het zowel gaat over praktijk- als ervaringskennis.

Lees verder

Nieuws

Doen we de juiste dingen?

15 januari 2024

In het project ‘Doen we de juiste dingen?’ van ST-RAW, in samenwerking met het Erasmus MC, werd met behulp van CBS Microdata onderzocht wat het effect is van de inzet van wijkteams en resultaatgerichte inkoop op het jeugdhulpgebruik. De resultaten vormen belangrijke aanknopingspunten voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond. Lees meer >

Effect van de wijkprogrammering onderzocht

23 mei 2023

Sociaaleconomische status beïnvloedt de ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Het is daarom belangrijk om sociaaleconomische ongelijkheden te verminderen. Dit probeert ST-RAW met de wijkprogrammering. In hoeverre is dit programma effectief? Lees meer >

Trends in jeugdhulpgebruik

8 juni 2022

ST-RAW onderzocht wat de rol is van kenmerken van wijkteams en jeugdigen op trends in jeugdhulpgebruik in Rotterdam van 2015 tot en met 2018. Eén van de conclusies: er is een trend zichtbaar naar jongere kinderen in alle vormen van jeugdhulp. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

still uit vlog vrouw bij graffitimuur

Kennisvoucher: Ontdek mijn pad

ST-RAW biedt een SKJ-geaccrediteerde training op maat aan, waarin jeugdhulpverleners leren werken met de autonomieversterkende tool voor jongeren: Mijn Pad. De training levert handvatten op voor professionals om met rust en positieve energie het gesprek met jongeren aan te kunnen gaan, ook als er ernstige problemen spelen. Hulpverleners leren hoe ze met Mijn Pad ruimte kunnen geven aan de eigen regie van jongeren. Lees hier meer over de training en vraag een kennisvoucher aan. Lees meer >

ouders en jongeren

Kennisvoucher: LOL-training zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

In deze training leren jongeren met een migratieachtergrond om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Wil je meer weten over de training, die met een kennisvoucher kan worden aangevraagd? Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

still 3 vrouwen uit vlog

Kennisvoucher: workshop KOPLOPERS ‘Niets voor ons of over ons, zonder ons’

Doe geen onderzoek óver jongeren, zónder jongeren. Dat is de oproep van KOPLOPERS. In deze workshop en leerkrijgen krijgen deelnemers inzicht, handvatten en ervaring om zelf een proces van participatief actieonderzoek en inclusief, divers onderwijs op te zetten. Opleidingsinstellingen kunnen de workshop en leerkring aanvragen met een kennisvoucher. Interesse? Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

man uit vlog

Kennisvoucher: LOL-training cultuursensitieve kennis voor professionals

Wil jij als jeugdprofessional je cultuursensitieve kennis vergroten en beter handelen als je samenwerkt met gezinnen met een migratieachtergrond? Deze online trainingen kunnen je daarbij helpen. Organisaties kunnen de trainingen nu aanvragen via een kennisvoucher. Meer weten? Bekijk de vlog. Lees meer >

meisje op cover van magazine

Kwetsbaarheid is kracht

Wat is er voor nodig om te zorgen dat jongeren met psychische kwetsbaarheid ongehinderd deel kunnen nemen aan het dagelijks leven? Het jongerenteam van Koplopers ging hierover in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. De resultaten van hun ontmoetingen lees je terug in het digitale magazine Kwetsbaarheid is kracht.   Lees meer >

SPAN biedt specialistische ambulante hulp aan gezinnen en wijkteams

SPAN is een specialistisch netwerk dicht bij gezinnen en wijkteams. Het netwerk bestaat uit specialistisch ambulant werkers met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. De specialistisch ambulant werker sluit aan bij de wijkteammedewerker en het gezin. De bedoeling is dat SPAN de inzet van zwaardere hulp vermindert. De pilot loopt in zestien wijkteams in Rotterdam Zuid. Lees meer >

Contact

Coördinator
Wilma Jansen
w.jansen@rotterdam.nl

Website
www.st-raw.nl

Publicaties

Doen we de juiste dingen?
Effect van de wijkprogrammering onderzocht
Trends in jeugdhulpgebruik

Partners

Erasmus MC
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Inholland
Gemeente Rotterdam
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Gemeente Westvoorne
Samenwerkingsverband Koers VO (voor primair en voortgezet onderwijs)
Pameijer
Horizon
Stichting Enver
ExpEx
Inclusia
IVO
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Brede Raad 010
Stichting SOL Samen Ondernemend Leren
HefGroep
Stuurgroep Transformatie Regio Rotterdam