Datum publicatie: 15 januari 2024

Doen we de juiste dingen?

In het project ‘Doen we de juiste dingen?’ van ST-RAW, in samenwerking met het Erasmus MC, werd met behulp van CBS Microdata onderzocht wat het effect is van de inzet van wijkteams en resultaatgerichte inkoop op het jeugdhulpgebruik. De resultaten vormen belangrijke aanknopingspunten voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond.

De inzet van wijkteams
Het eerste doel van het project was om te bepalen of de relatief grote inzet van wijkteams in de regio Rijnmond heeft geleid tot een groter en vroegtijdiger bereik van jeugdigen. Wat bleek? De CBS-gegevens over wijkteamhulp zijn minder betrouwbaar. In veel gemeenten komen de CBS-cijfers over wijkteamhulp niet overeen met de situatie in de praktijk. Dit komt mede door verschillen in de interpretatie en registratie van de wijkteamhulp. Het CBS, VWS en de VNG ondernemen dan ook stappen om de registratie van wijkteamhulp in de toekomst te verbeteren.

  • Lees het volledige rapport over de betrouwbaarheid van de CBS-gegevens over wijkteamhulp.

Resultaatgerichte inkoop van specialistische jeugdhulp
Het tweede doel van het project was om te onderzoeken of de invoering van het resultaatgericht inkopen van jeugdhulp in de regio Rijnmond leidt tot een ander patroon van jeugdhulpgebruik. In 2018 zijn gemeenten in de regio namelijk gestart met deze resultaatgerichte inkoop. Vanuit het idee dat het meer samenhang en afstemming creëert in de hulp aan jeugd, op- en afschalen van jeugdzorg versoepelt, innovatie stimuleert en uiteindelijk kosten reduceert. Er werd een vergelijking gemaakt met de regio Haaglanden, waar een dergelijke verandering van inkoop niet heeft plaatsgevonden. Uit deze vergelijking kwamen geen verschillen naar voren in het patroon van jeugdhulp gebruik tussen de regio’s Rijnmond en Haaglanden.

  • Lees het volledige rapport over het effect van resultaatgericht inkopen op jeugdhulpgebruik.