SAMEN

Regio: Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland

Hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? Die vraag staat centraal in de werkplaats SAMEN. Al tien jaar werkt dit leer- en onderzoeksnetwerk aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland. Komende 4 jaar ligt de focus op 3 inhoudelijke thema’s: integraal werken, normaliseren en kwetsbare gezinnen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we dat implementeren? Alle partijen spelen in deze werkplaats een actieve rol: jongeren, ouders, gemeenten, wetenschappers, docenten van hogescholen en hulpverleners.

Lees verder

Nieuws

LISO-framework verder onderbouwd

23 februari 2023

Organisatie-overstijgende leernetwerken krijgen steeds meer een vaste plek binnen het sociale domein. De Werkplaats SAMEN ontwikkelde hiertoe het framework ‘Leernetwerken in het Sociaal Domein’ (LISO). De werkplaats ging na in hoeverre ze elementen van het LISO-framework kan onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek. Lees meer >

voorkant proefschrift laura nooteboom

Integraal werken in de jeugdhulp – promotie Laura Nooteboom

7 april 2021

Binnen het project Gezin aan Zet, onderdeel van de werkplaats SAMEN, deed Laura Nooteboom promotieonderzoek naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp. Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt zij haarproefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. Lees meer >

gezin buiten

‘De specialist dichterbij’ verbindt wetenschap en praktijk

9 februari 2021

De wetenschap en praktijk vinden elkaar bij Curium en Rivierduinen. AnneMarie Barnhorn-Bos, psycholoog Kind en Jeugd bij Rivierduinen en Laura Nooteboom, Senior Onderzoeker en Psycholoog bij Curium-LUMC en de kenniswerkplaats SAMEN bundelen hun krachten in het ZonMw-project De specialist dichterbij. Zij hebben hetzelfde belang: de zorg voor gezinnen met ernstige en langdurige problematiek verbeteren. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

animatie van vrouw en bouwstenen

Kennisvoucher: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals

Met advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen in het werk van jeugdhulpprofessionals op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Wil jij ook handvatten bij het verbeteren van evaluatieprocessen? Dat kan via de kennisvouchers van ZonMw. Bekijk hier het filmpje en lees meer over de tool Bouwstenen van evalueren. Lees meer >

animatie van vrouw en bouwstenen

QuickScan Evalueren voor jeugdteams: waar liggen verbeterpunten?

Het goed vormgeven van evaluaties binnen Jeugdteams blijkt geen gemakkelijke opgave. Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijg je concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen jouw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, die binnen het project Gezin aan Zet (werkplaats SAMEN) ontwikkeld is, samen met jeugdhulpprofessionals. Lees meer >

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door middel van het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis. Lees meer >

Contact

Coördinator
Fieke Pannebakker
fieke.pannebakker@tno.nl

Website
www.werkplaatssamen.nl

Publicaties

SAMEN Magazine gelanceerd
‘Door je kwetsbaar op te stellen, ben je samen sterker!’
Nieuwe publicatie Gezin aan Zet: ‘Transformeren volgens ouders’

Partners

TNO
Curium-LUMC
Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden
Universiteit Leiden
GGD Hollands Midden
GGZ Rivierduinen
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Cardea
Xtra Welzijn
Netwerk Ervaringsdeskundigheid
Forensisch centrum Teylingereind
Jes Rijnland
Horizon
Jeugdbescherming West
Holland Rijnland
Ipse de Bruggen
Enver jeugd en opvoedhulp
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland
Stichting Jeugdformaat
JGZ Zuid-Holland West
Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Gemeente Gouda