SAMEN

Regio: Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland

Hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? Die vraag staat centraal in de werkplaats SAMEN. Al tien jaar werkt dit leer- en onderzoeksnetwerk aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland. Komende 4 jaar ligt de focus op 3 inhoudelijke thema’s: integraal werken, normaliseren en kwetsbare gezinnen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we dat implementeren? Alle partijen spelen in deze werkplaats een actieve rol: jongeren, ouders, gemeenten, wetenschappers, docenten van hogescholen en hulpverleners.

Lees verder

Nieuws

bouwstenen uit animatie

QuickScan Evalueren voor jeugdteams: waar liggen verbeterpunten?

9 oktober 2020

Het goed vormgeven van evaluaties binnen Jeugdteams blijkt geen gemakkelijke opgave. Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijg je concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen jouw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, die binnen het project Gezin aan Zet (werkplaats SAMEN) ontwikkeld is, samen met jeugdhulpprofessionals. Lees meer >

Startscherm samen magazine

SAMEN Magazine gelanceerd

2 oktober 2020

Hoe kijken jongeren, ouders, praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, wetenschappers en docenten terug op 4 jaar SAMEN? Dat lees, bekijk en beluister je in het gloednieuwe SAMEN magazine. Door middel van interviews en video’s vertellen de betrokkenen van de werkplaats over wat zij geleerd hebben en welke resultaten de projecten hebben opgebracht. Ook blikken zij vooruit op de vraag: hoe ziet de zorg voor jeugd er straks uit? En hoe kan de kenniswerkplaats SAMEN hier aan bijdragen? Lees meer >

Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

30 januari 2020

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Driemaal per jaar wordt er vanuit het project een thematisch ‘Leerhuis’ georganiseerd. Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ vond plaats op 12 december jl. en bood deelnemers concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de beroepspraktijk. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

bouwstenen uit animatie

Kennisvoucher: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals

Met advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen in het werk van jeugdhulpprofessionals op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Wil jij ook handvatten bij het verbeteren van evaluatieprocessen? Dat kan via de kennisvouchers van ZonMw. Bekijk hier het filmpje en lees meer over de tool Bouwstenen van evalueren. Lees meer >

bouwstenen uit animatie

QuickScan Evalueren voor jeugdteams: waar liggen verbeterpunten?

Het goed vormgeven van evaluaties binnen Jeugdteams blijkt geen gemakkelijke opgave. Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijg je concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen jouw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, die binnen het project Gezin aan Zet (werkplaats SAMEN) ontwikkeld is, samen met jeugdhulpprofessionals. Lees meer >

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door middel van het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis. Lees meer >

Contact

Coördinator
Fieke Pannebakker
fieke.pannebakker@tno.nl

Website
www.werkplaatssamen.nl

Publicaties

SAMEN Magazine gelanceerd
‘Door je kwetsbaar op te stellen, ben je samen sterker!’
Nieuwe publicatie Gezin aan Zet: ‘Transformeren volgens ouders’

Partners

TNO
Curium-LUMC
Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden
Universiteit Leiden
GGD Hollands Midden
GGZ Rivierduinen
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Cardea
Xtra Welzijn
Netwerk Ervaringsdeskundigheid
Forensisch centrum Teylingereind
Jes Rijnland
Horizon
Jeugdbescherming West
Holland Rijnland
Ipse de Bruggen
Enver jeugd en opvoedhulp
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland
Stichting Jeugdformaat
JGZ Zuid-Holland West
Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Gemeente Gouda