SAMEN (regio Den Haag)

Regio: Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland

Hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? Die vraag staat centraal in de werkplaats SAMEN. Al 12 jaar werkt dit leer- en onderzoeksnetwerk aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland. De focus van de werkplaats ligt op 4 inhoudelijke thema’s: integraal werken, normaliseren, kwetsbare gezinnen en (echt)scheiding. Leernetwerken nemen hierbij een centrale plaats in, waarbij de samenwerking met jongeren een belangrijke pijler is.

Lees verder

Nieuws

Jeugd

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

15 april 2024

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren. Lees meer >

De Kracht van het Gewone

6 november 2023

Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering. Maar wat betekent normaliseren in de praktijk en hoe kunnen we dit doen? De werkplaats SAMEN bracht voorbeelden in beeld. Lees meer >

Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken

11 mei 2023

Hoe ziet een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek er in de praktijk uit? Met deze vraag gingen onderzoekers van LUMC Curium en GGZ Rivierduinen, in samenwerking met de Werkplaats SAMEN en de Academische Werkplaats Risicojeugd, aan de slag in het project ‘De specialist dichterbij?!’ Ze bundelden de resultaten in een werkwijzebeschrijving over integraal specialistisch samenwerken. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

animatie van vrouw en bouwstenen

Kennisvoucher: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals

Met advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen in het werk van jeugdhulpprofessionals op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Wil jij ook handvatten bij het verbeteren van evaluatieprocessen? Dat kan via de kennisvouchers van ZonMw. Bekijk hier het filmpje en lees meer over de tool Bouwstenen van evalueren. Lees meer >

animatie van vrouw en bouwstenen

QuickScan Evalueren voor jeugdteams: waar liggen verbeterpunten?

Het goed vormgeven van evaluaties binnen Jeugdteams blijkt geen gemakkelijke opgave. Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijg je concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen jouw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, die binnen het project Gezin aan Zet (werkplaats SAMEN) ontwikkeld is, samen met jeugdhulpprofessionals. Lees meer >

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door middel van het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis. Lees meer >

Contact

Coördinator
Fieke Pannebakker
fieke.pannebakker@tno.nl

Website
www.werkplaatssamen.nl

Agenda

27juni 2024

Jaarconferentie Werkplaats SAMEN

Waar: De Haagse Hogeschool, Den Haag
Tijd: 09:30 - 14:00

Thema: Samen Verder. Tijdens deze 14e jaarconferentie blikt werkplaats SAMEN terug op de afgelopen 4 jaar. Ze staan stil bij de opbrengsten en wat ervoor nodig was om daartoe te komen. Ook maken ze de balans op met betrekking tot de impact die is gegenereerd en kijken ze vooruit naar de vraagstukken en opgaven die er nog liggen.

Publicaties

De Kracht van het Gewone
Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken
SAMEN Magazine gelanceerd

Partners

TNO
Curium-LUMC
Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden
Universiteit Leiden
GGD Hollands Midden
GGZ Rivierduinen
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Cardea
Xtra Welzijn
Netwerk Ervaringsdeskundigheid
Forensisch centrum Teylingereind
Jes Rijnland
Horizon
Jeugdbescherming West
Holland Rijnland
Ipse de Bruggen
Enver jeugd en opvoedhulp
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland
Stichting Jeugdformaat
JGZ Zuid-Holland West
Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Gemeente Gouda