Datum publicatie: 11 mei 2023

Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken

Hoe ziet een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek er in de praktijk uit? Met deze vraag gingen onderzoekers van LUMC Curium en GGZ Rivierduinen, in samenwerking met de Werkplaats SAMEN en de Academische Werkplaats Risicojeugd, aan de slag in het project ‘De specialist dichterbij?!’ Ze bundelden de resultaten in een werkwijzebeschrijving over integraal specialistisch samenwerken.

Er is al veel kennis over wat werkt in integraal werken. Maar hoe integraal gewerkt kan worden met een uitdagende doelgroep, blijkt in de praktijk vaak lastig. De werkwijzebeschrijving helpt professionals, managers van zorgorganisaties en beleidsmakers daarom om handen en voeten te geven aan een integraal specialistische werkwijze. Om zo gezinnen met meervoudige en langdurige problemen passend te kunnen ondersteunen.

De werkwijzebeschrijving: 2 onderdelen
De werkwijzebeschrijving bestaat uit 2 onderdelen. Onderdeel 1 is een beschrijving van een integraal specialistische werkwijze. Het bundelt kennis over de samenstelling, doelen, doelgroep en werkwijze van integraal specialistische teams. Onderdeel 2 gaat over het integraal specialistisch werken vanuit partnerschap. Het beschrijft hoe integraal specialistisch werken samen met gemeenten, zorgorganisaties, professionals en gezinnen vorm te geven. Denk hierbij aan het vormgeven van meervoudige partijdigheid binnen het gezins- en het hulpverleningssysteem. En op welke manier je samen met het zorgnetwerk, in verschillende fasen van het hulpverleningstraject kan samenwerken.

Bekijk de werkwijze
Benieuwd wat de inzichten voor jouw werk als professional, manager van een zorgorganisatie of beleidsmaker kunnen betekenen? Bekijk dan hier de werkwijzebeschrijving.