Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

Samen betere zorg voor jeugd en gezinnen ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio. Dat is waar de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland aan werkt. Onder het motto ‘SAMEN – LEREN – DOEN’ werken professionals uit zorg, beleid, onderwijs, opleiding en onderzoek samen met jongeren en ouders aan het verbeteren van de jeugdhulp in Friesland.

Lees verder

Nieuws

Jeugd

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

15 april 2024

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren. Lees meer >

Ontwikkeling handvatten voor reflectie op Boemerangbeleid

2 april 2024

Het proefschrift ‘Boemerangbeleid’ maakte veel los in de jeugdsector. Binnenkort kunnen beleidsmakers en professionals binnen de jeugdsector aan de slag met concrete handvatten en materialen die nu worden ontwikkeld. De materialen worden ontwikkeld door de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met Sharon Stellaard. Lees meer >

Praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’

16 oktober 2023

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen is belangrijk. Hoe maak je een goede start met die samenwerking? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens de hulp? Om professionals én gezinnen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de RKJ Friesland, C4Youth en partnerorganisaties* een praatplaat. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

cartoon dialoogtafel

Reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel

Met jeugdprofessionals, gezinnen, jongeren, vrijwilligers en leerkrachten reflecteren op zorgtrajecten en nadenken over concrete verbeteracties en praktische oplossingen om de hulp te verbeteren. Lijkt jou de dialoogtafel ook handig? Je kunt de methodiek nu toepassen via de kennisvouchers van ZonMw. Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

Friese dialoogtafels bieden ruimte voor reflectie op het zorgtraject

Een hulpverleningstraject is in de praktijk vaak een complex proces dat zich niet altijd ontwikkelt zoals gewenst of verwacht. Om systematisch te kunnen evalueren welke factoren bevorderend en belemmerend werken in het zorgtraject, heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. De dialoogtafel biedt jeugdigen, ouders en hulpverleners de ruimte om vanuit een gelijkwaardige positie te reflecteren op de hulpverlening die zij hebben ontvangen of gegeven. Lees meer >

Peer School Support Project (AWJ Friesland)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief ontwerponderzoek. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Lees meer >

ST-RAW

Friese gemeenten werken met dialoogtafels

Een aantal Friese gemeenten (zowel groot en middelgroot, als ook plattelandsgemeenten) werkt met zogenaamde dialoogtafels. Dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met zorgvragen en/of opvoedingsproblemen en alle betrokkenen rond dit gezin aan deelnemen. Lees meer >

Contact

Coördinator
Alona Labun
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Website
https://awtjf.nl/

Publicaties

De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen
Kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren
Wat werkt bij kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren?

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
NHL Stenden Hogeschool
Jeugdhulp Friesland
Accare
Zorgbelang Fryslan
GGD/GHOR Fryslan
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Fier Friesland
Stichting Reik
GGZ Friesland
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Samenwerkingsverband Fryslan-Noard
Foar Fyske Bern
Zorg Innovatie Forum
Amaryllis
Friesland College
Kinnik
MEE
NSPOH
Werkplaats Sociaal Domein Friesland
Opleidingsplatform Jeugd
Aletta Jacobs School of Public Health