Friesland

Hoe zorgen we dat jongeren en gezinnen in Friesland op tijd de juiste hulp krijgen? En hoe zorgen we dat actuele kennis meteen wordt toegepast in de praktijk? Dat zijn de uitdagingen voor de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. In deze werkplaats zitten onderzoekers, professionals, beleidsmakers en bestuurders van 27 organisaties. Ze werken samen met jongeren en ouders aan één doel: betere jeugdhulp in Friesland in 2024.

Lees verder

Nieuws

jeugdprofessional en jongen aan tafel

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

2 oktober 2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool die is ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. De tool helpt met het overzichtelijk weergeven van de problematiek en de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin.
Lees meer >

De opbrengsten van het Peer School Support Project

22 april 2020

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

19 februari 2020

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

cartoon dialoogtafel

Reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel

Met jeugdprofessionals, gezinnen, jongeren, vrijwilligers en leerkrachten reflecteren op zorgtrajecten en nadenken over concrete verbeteracties en praktische oplossingen om de hulp te verbeteren. Lijkt jou de dialoogtafel ook handig? Je kunt de methodiek nu toepassen via de kennisvouchers van ZonMw. Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

Friese dialoogtafels bieden ruimte voor reflectie op het zorgtraject

Een hulpverleningstraject is in de praktijk vaak een complex proces dat zich niet altijd ontwikkelt zoals gewenst of verwacht. Om systematisch te kunnen evalueren welke factoren bevorderend en belemmerend werken in het zorgtraject, heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. De dialoogtafel biedt jeugdigen, ouders en hulpverleners de ruimte om vanuit een gelijkwaardige positie te reflecteren op de hulpverlening die zij hebben ontvangen of gegeven. Lees meer >

Peer School Support Project (AWJ Friesland)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief ontwerponderzoek. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Lees meer >

ST-RAW

Friese gemeenten werken met dialoogtafels

Een aantal Friese gemeenten (zowel groot en middelgroot, als ook plattelandsgemeenten) werkt met zogenaamde dialoogtafels. Dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met zorgvragen en/of opvoedingsproblemen en alle betrokkenen rond dit gezin aan deelnemen. Lees meer >

Contact

Coördinator
Alona Labun
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Website
https://awtjf.nl/

Publicaties

Factsheet Maatwerkaanpak kwetsbare gezinnen
Factsheet met tips en trucs: Leren van praktijkervaringen
Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
NHL Stenden Hogeschool
Jeugdhulp Friesland
Accare
Zorgbelang Fryslan
GGD/GHOR Fryslan
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Fier Friesland
Stichting Reik
GGZ Friesland
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Samenwerkingsverband Fryslan-Noard
Foar Fyske Bern
Zorg Innovatie Forum
Amaryllis
Friesland College
Kinnik
MEE
NSPOH
Werkplaats Sociaal Domein Friesland
Opleidingsplatform Jeugd
Aletta Jacobs School of Public Health