Friesland

Hoe zorgen we dat jongeren en gezinnen in Friesland op tijd de juiste hulp krijgen? En hoe zorgen we dat actuele kennis meteen wordt toegepast in de praktijk? Dat zijn de uitdagingen voor de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. In deze werkplaats zitten onderzoekers, professionals, beleidsmakers en bestuurders van 27 organisaties. Ze werken samen met jongeren en ouders aan één doel: betere jeugdhulp in Friesland in 2024.

Lees verder

Nieuws

Betrekken van het sociaal netwerk bij hulp aan gezinnen met complexe problemen

2 maart 2023

Het sociaal netwerk speelt een belangrijke rol in de hulp aan gezinnen met complexe problemen. Toch vinden hulpverleners het vaak moeilijk om het sociale netwerk te betrekken bij de hulp. RKJ Friesland ging daarom in gesprek met jongeren. Om van hen te horen wat ze belangrijk vinden bij het betrekken van het sociaal netwerk bij de hulpverlening. Lees meer >

De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

6 december 2022

Binnen de jeugdhulp valt de term verklarende analyse vaak, zo ook in Groningen en Friesland. Soms lijkt het wel dé oplossing voor alle problemen. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over wat een verklarende analyse is en wanneer deze noodzakelijk is. C4Youth en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland hebben daarom, samen met het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) en Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (GMCP), de krachten gebundeld om tot een gezamenlijk verhaal te komen over de verklarende analyse. Lees meer >

Kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

16 november 2022

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN), onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was het achterhalen van de werkzame factoren die leiden tot een succesvolle plaatsing van jongeren binnen een kleinschalige woonvoorziening én tot duurzaam verblijf. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

cartoon dialoogtafel

Reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel

Met jeugdprofessionals, gezinnen, jongeren, vrijwilligers en leerkrachten reflecteren op zorgtrajecten en nadenken over concrete verbeteracties en praktische oplossingen om de hulp te verbeteren. Lijkt jou de dialoogtafel ook handig? Je kunt de methodiek nu toepassen via de kennisvouchers van ZonMw. Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

Friese dialoogtafels bieden ruimte voor reflectie op het zorgtraject

Een hulpverleningstraject is in de praktijk vaak een complex proces dat zich niet altijd ontwikkelt zoals gewenst of verwacht. Om systematisch te kunnen evalueren welke factoren bevorderend en belemmerend werken in het zorgtraject, heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. De dialoogtafel biedt jeugdigen, ouders en hulpverleners de ruimte om vanuit een gelijkwaardige positie te reflecteren op de hulpverlening die zij hebben ontvangen of gegeven. Lees meer >

Peer School Support Project (AWJ Friesland)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief ontwerponderzoek. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Lees meer >

ST-RAW

Friese gemeenten werken met dialoogtafels

Een aantal Friese gemeenten (zowel groot en middelgroot, als ook plattelandsgemeenten) werkt met zogenaamde dialoogtafels. Dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met zorgvragen en/of opvoedingsproblemen en alle betrokkenen rond dit gezin aan deelnemen. Lees meer >

Contact

Coördinator
Alona Labun
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Website
https://awtjf.nl/

Publicaties

De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen
Kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren
Wat werkt bij kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren?

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
NHL Stenden Hogeschool
Jeugdhulp Friesland
Accare
Zorgbelang Fryslan
GGD/GHOR Fryslan
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Fier Friesland
Stichting Reik
GGZ Friesland
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Samenwerkingsverband Fryslan-Noard
Foar Fyske Bern
Zorg Innovatie Forum
Amaryllis
Friesland College
Kinnik
MEE
NSPOH
Werkplaats Sociaal Domein Friesland
Opleidingsplatform Jeugd
Aletta Jacobs School of Public Health