Datum publicatie: 24 december 2018

Peer School Support Project (AWJ Friesland)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief ontwerponderzoek. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school.

Op basis daarvan worden nieuwe activiteiten en tools door jongeren ontworpen. Deze activiteiten worden tot slot geëvalueerd. De opbrengst van het project zijn innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar zijn bij het tijdig en integraal ondersteunen van kwetsbare jongeren die vast dreigen te lopen. In het project werken de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland, School als Werkplaats, Friesland College en WELLZO Jongerenwerk samen.

Lees meer over het project op de ZonMw-website.