Datum publicatie: 22 april 2020

De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld.

School als Werkplaats is een werkwijze op het ROC Friesland College waarbij hulpverleners op school aanwezig zijn voor jongeren met psychosociale problemen. De werkplaats heeft de ervaringen van studenten met deze werkwijze onderzocht. Hierbij kwamen de volgende 3 thema’s naar voren: (1) zichtbaarheid en bekendheid van ondersteuning op school, (2) benaderbaarheid van de ondersteuning, en (3) peer-to-peer ondersteuning. Wat deze thema’s inhouden en welke activiteiten er rondom de thema’s hebben plaatsgevonden, leest u hier.

Binnen het Peer School Support Project zijn verschillende overdraagbare tools ontwikkeld: factsheets, een stroomschema, een gespreksleidraad, de prototypes van een praktische waaier met de bouwstenen van de methodiek en een handelingskompas SAW. Bent u benieuwd naar deze opbrengsten? Meer informatie over elke tool vindt u hier.