Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

jeugdprofessional en jongen aan tafel

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

2 oktober 2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool die is ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. De tool helpt met het overzichtelijk weergeven van de problematiek en de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin.
Lees meer >

De opbrengsten van het Peer School Support Project

22 april 2020

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

19 februari 2020

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

Pizza eten en praten over jeugdhulp

29 november 2019

Tegen welke problemen lopen jongeren aan in de jeugdhulpverlening? En in hoeverre sluit de hulp aan bij wat jongeren nodig hebben? De AWTJ Friesland ging deze maand in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden. De gesprekken die tijdens deze ‘Pizza meet-up’ gevoerd werden, leverden waardevolle inzichten op. De verhalen van de jongeren onderstreepten hoe belangrijk het is om samen te investeren in de vernieuwing van de Friese jeugdhulp. Lees meer >

Friese dialoogtafels bieden ruimte voor reflectie op het zorgtraject

28 augustus 2019

Een hulpverleningstraject is in de praktijk vaak een complex proces dat zich niet altijd ontwikkelt zoals gewenst of verwacht. Om systematisch te kunnen evalueren welke factoren bevorderend en belemmerend werken in het zorgtraject, heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. De dialoogtafel biedt jeugdigen, ouders en hulpverleners de ruimte om vanuit een gelijkwaardige positie te reflecteren op de hulpverlening die zij hebben ontvangen of gegeven. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's