Datum publicatie: 3 december 2020

Reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel

Met jeugdprofessionals, gezinnen, jongeren, vrijwilligers en leerkrachten reflecteren op zorgtrajecten en nadenken over concrete verbeteracties en praktische oplossingen om de hulp te verbeteren. Lijkt jou de dialoogtafel ook handig? Je kunt de methodiek nu toepassen via de kennisvouchers van ZonMw. Lees hier meer en bekijk de vlog.

Wat is het?
De dialoogtafel is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Met behulp van een systematische methodiek en een onafhankelijke voorzitter reflecteren jeugdige en gezin samen met betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld welzijn- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten, vrijwilligers) op de ontvangen hulp. De dialoogtafel kan ook worden ingezet in het kader van casusoverstijgende evaluatie van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, een aanbod of aanpak. De dialoogtafelbijeenkomst duurt 1,5 – 2 uur. De methodiek is ontwikkeld vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en wordt aangeboden via OPJeugd. Met de kennisvoucher kun je als organisatie één of meerdere dialoogtafels aanvragen bij dit opleidingsplatform dat de administratie rondom het proces en de onafhankelijke voorzitter faciliteert. De kenniswerkplaats is beschikbaar voor inhoudelijk advies en ondersteuning.

Wat levert het op?
Deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop de verschillende betrokkenen een hulpverleningstraject ervaren: wat is goed gegaan (succesfactoren), waarom stagneerde de hulp (knelpunten) en wat is nodig om nog beter te kunnen helpen. Jeugdigen en gezinnen worden meer in hun eigen kracht gezet. Het reflectie- en leervermogen van professionals wordt versterkt. Gezamenlijk wordt nagedacht over concrete verbeteracties en praktische oplossingen gericht op meer integrale zorg en betere samenwerking met en rondom jeugdigen en gezinnen.

Voor wie is het?
Zorgaanbieders (0de, 1ste, 2de lijn) kunnen de dialoogtafels inzetten om op een systematische manier hulpverleningstrajecten te evalueren en om samen met jeugdigen, ouders en betrokken hulpverleners tot een goed onderbouwd, gedragen (vervolg)plan en adequate uitvoering van dat plan te komen. Gemeenten kunnen de dialoogtafels gebruiken om jeugdbeleid te evalueren en beter te onderbouwen en om hun dienstverlening te innoveren en (door) te ontwikkelen.

Waar kan je meer informatie inwinnen?
Neem contact op met Anja Holwerda via (06-49493023) of holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl of Alona Labun via (06-52843698) of labun.a@jeugdhulpfriesland.nl. En bekijk hier alvast het filmpje.

Hoe kan je een voucher aanvragen?
Interesse in de dialoogtafelmethodiek en wil je hiermee aan de slag in jouw organisatie of gemeente? Neem dan contact op met de hierboven genoemde contactpersoon en stel gezamenlijk een aanvraag voor een kennisvoucher op. In de subsidieoproep van ZonMw lees je de randvoorwaarden en andere noodzakelijke informatie over het aanvraagproces.