Datum publicatie: 24 april 2018

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door middel van het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis.

De werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team worden aan de professionals teruggekoppeld middels interactieve presentaties en factsheets. Professionals krijgen hierdoor zicht op verbeterpunten en kiezen vervolgens zelf aan welke verbeterpunten zij, individueel of als team, willen werken. Op deze manier worden professionals aan de hand van feedback uitgedaagd om continu te reflecteren, leren en verbeteren.

Er is voor onderzoeksmethoden gekozen die zo min mogelijk interfereren met de werkzaamheden van de Jeugd- (en Gezins)teams. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. Zo vinden er regelmatig observaties in de Jeugd- (en Gezins)teams plaats en wordt informatie verzameld door middel van interviews met professionals, ouders en jongeren, het management en het beleid. De opgedane kennis worden regelmatig teruggekoppeld aan professionals, gemeenten en onderwijsinstellingen, zodat de professionals, het beleid en onderwijs goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk.

Het project bestaat uit 3 fasen: verkenningsfase, uitvoeringsfase en generalisatiefase. De eerste twee jaar, tijdens de verkenningsfase, is veel aandacht besteed aan het leren kennen van de Jeugd- (en Gezins)teams en het in kaart brengen van werkzame en belemmerende factoren van het werken in de teams. Momenteel bevindt het project zich in de uitvoeringsfase, waarbij de teams actief aan de slag zijn met de evaluatiecyclus.

De opbrengsten van Gezin aan Zet worden onder andere verspreid via het netwerk en de website van SAMEN.