Datum publicatie: 2 december 2020

Kennisvoucher: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals

Met advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen in het werk van jeugdhulpprofessionals op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Wil jij ook handvatten bij het verbeteren van evaluatieprocessen? Dat kan via de kennisvouchers van ZonMw. Bekijk hier het filmpje en lees meer over de tool Bouwstenen van evalueren.

Wat is het?
Een handleiding met praktische tips en aanknopingspunten voor professionals in de jeugdsector voor het verbeteren van casuïstiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met gezinnen en ketenpartners. Een online tool stelt professionals in staat de handleiding flexibel te gebruiken en genereert op basis van een ingevulde QuickScan een verbeterplan op maat. De handleiding en tool zijn ontwikkeld vanuit het project Gezin aan Zet van de werkplaats SAMEN. Met de kennisvoucher biedt het project Gezin aan Zet ondersteuning op maat bij het implementeren van de Bouwstenen van Evalueren in de eigen organisatie. Denk hierbij aan een workshop over het gebruik van de tool, waarbij deelnemers meteen aan de slag gaan met de bouwstenen (2 uur). Daarnaast bieden de onderzoekers begeleiding in het implementatieproces.

Wat levert het op?
Met advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Professionals worden zo uitgedaagd om continu te reflecteren, leren en verbeteren.

Voor wie is het?
De handleiding is voor meerdere doelgroepen geschikt. Te denken valt aan professionals in wijkteams, jeugd- en gezinsteams en jeugdhulpverleners. Ook voor managers en beleidsmakers die het evalueren willen faciliteren en versterken is deze handleiding een handig hulpmiddel.

Waar kan je meer informatie inwinnen?
Neem contact op met Laura Nooteboom via l.a.nooteboom@curium.nl. Of bekijk hier alvast het filmpje.

Hoe kan je een voucher aanvragen?
Interesse in deze handleiding en wil je hiermee aan de slag in jouw organisatie of gemeente? Neem dan contact op met de hierboven genoemde contactpersoon en stel gezamenlijk een aanvraag voor een kennisvoucher op. In de subsidieoproep van ZonMw lees je de randvoorwaarden en andere noodzakelijke informatie over het aanvraagproces.