Datum publicatie: 6 november 2023

De Kracht van het Gewone

Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering. Maar wat betekent normaliseren in de praktijk en hoe kunnen we dit doen? De werkplaats SAMEN bracht voorbeelden in beeld.

Normaliseren
Normaliseren is een belangrijk doel in de jeugdhulp. Toch blijft het nog een onduidelijk begrip. Binnen het Leernetwerk Normaliseren van de werkplaats SAMEN werken ze daarom toe naar een duidelijk begrip op normaliseren. Hiertoe verscheen in 2022 een gezamenlijke visie op normaliseren. Voortbouwend op deze visie bracht het leernetwerk 13 voorbeelden in beeld die laten zien hoe normaliseren er écht uitziet in de praktijk.

Voorbeelden van normaliseren in de praktijk
Met de voorbeelden laat de werkplaats zien wat werkt en waar nog ruimte is voor verbetering. De voorbeelden illustreren de kracht van het gewone in het opgroeien en opvoeden. En laten zien dat samenwerken aan normaliseren bijdraagt aan gezonde en veilige opgroeimogelijkheden voor de jeugd. Tegelijkertijd dagen ze de lezer ook uit om na te denken over de vraag hoe we normaliseren beter kunnen integreren in praktijk en beleid.

Inspiratie voor beleid en praktijk
De voorbeelden dienen vooral als inspiratie voor beleid en praktijk om concrete stappen te zetten rond normaliseren. Bijvoorbeeld als bron van ideeën en stimulans voor beleidsmakers, praktijkprofessionals, (aankomend) leerkrachten, docenten en onderzoekers om normaliseren (nog) verder te integreren in denken en doen.

Lees meer!
Benieuwd naar de voorbeelden over normaliseren? Lees dan de publicatie ‘De kracht van het gewone’.