Datum publicatie: 23 mei 2023

Effect van de wijkprogrammering onderzocht

Sociaaleconomische status beïnvloedt de ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Het is daarom belangrijk om sociaaleconomische ongelijkheden te verminderen. Dit probeert ST-RAW met de wijkprogrammering. In hoeverre is dit programma effectief?

De wijkprogrammering
In de wijkprogrammering werken gemeentelijke adviseurs samen met stakeholders uit de gemeenschap. Samen ontwikkelen ze een interventiepakket passend bij de behoeftes van (jongeren in) de buurt. Op die manier probeert het programma de gezondheid, veiligheid en talentontwikkeling van jongeren te vergroten. Om daarmee sociaaleconomische ongelijkheden te verminderen. En bij te dragen aan het kansrijk opgroeien van Rotterdamse jongeren.

Effectiviteit van de wijkprogrammering
In het onderzoek ging ST-RAW na wat het effect is van 2 jaar wijkprogrammering op aspecten als informele opvoedingsondersteuning, buitenspelen, algemene gezondheid, lidmaatschap van sportclubs en risico op emotionele en gedragsproblemen. Daarnaast onderzochten ze of er verschillende effecten waren tussen kinderen met een lagere of hogere sociaaleconomische status.

De resultaten? Na 2 jaar bleek de wijkprogrammering een positieve invloed te hebben op buitenspelen. Voor de overige onderzochte aspecten werd geen effect gevonden. Ook waren er geen verschillende effecten voor kinderen met een lagere of hogere sociaaleconomische status. Het is mogelijk dat de wijkprogrammering nog langer toegepast moet worden voordat er effecten optreden. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig.

Meer weten?
Benieuwd naar de volledige evaluatie van de wijkprogrammering? Lees de evaluatie hier.