Datum publicatie: 22 oktober 2020

Kwetsbaarheid is kracht

Wat is er voor nodig om te zorgen dat jongeren met psychische kwetsbaarheid ongehinderd deel kunnen nemen aan het dagelijks leven? Het jongerenteam van Koplopers ging hierover in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. De resultaten van hun ontmoetingen lees je terug in het digitale magazine Kwetsbaarheid is kracht.  

Concrete handvatten
Uit onderzoek blijkt dat jongeren met psychische kwetsbaarheid eerder uitvallen in het onderwijs en tijdens stage. Ook in hun zoektocht naar werk ervaren zij meer barrières dan leeftijdsgenoten zonder psychische problemen. In Koplopers, onderdeel van de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, is onderzocht wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn voor de maatschappelijke participatie van deze jongeren. Het project is onlangs afgerond en heeft geresulteerd in concrete handvatten voor zowel onderwijsprofessionals als studenten.

De kracht van participatief onderzoek
In dit project is gewerkt vanuit de principes van participatief actieonderzoek. Dat houdt in dat de doelgroep onderdeel is van het onderzoeksteam en de gezamenlijk ontwikkelde kennis is gericht op verandering. De kern van Koplopers was dan ook het ervaringsdeskundige Jongerenteam. In de afgelopen 3 jaar hebben de jongeren docenten, bestuurders, zorgprofessionals en leeftijdsgenoten bevraagd en geïnspireerd om na te denken over psychische gezondheid en inclusie. Op deze manier willen ze bijdragen aan een inclusievere samenleving waarin een betekenisvolle plek voor iedereen is.

Opbrengsten
In het digitale magazine Kwetsbaarheid is kracht lees je meer over de jongeren van het Koplopersteam. Zij delen hun ervaringen en de inzichten die zij tijdens het project hebben opgedaan. De belemmerende en bevorderende factoren in de participatie van psychisch kwetsbare jongeren die naar voren zijn gekomen zijn gebundeld in het onderzoeksrapport Factoren in Participatie. En in het rapport Lessons learned lees je wat er komt kijken bij het opzetten en uitvoeren van een participatief actieonderzoek.