Datum publicatie: 3 december 2020

Kennisvoucher: LOL-training zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

In deze training leren jongeren met een migratieachtergrond om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Wil je meer weten over de training, die met een kennisvoucher kan worden aangevraagd? Lees hier meer en bekijk de vlog.

Wat is het?
Veel jongeren met ggz-problematiek staan lang op de wachtlijst van de jeugd-ggz voordat zij behandeld worden. Voor jongeren met een migratieachtergrond geldt daarnaast dat zij ondervertegenwoordigd zijn in de reguliere, laagdrempelige jeugdhulp en oververtegenwoordigd in de zwaardere, gedwongen zorg. Om hen toch te bereiken en een laagdrempelig aanbod te bieden, hebben we een Live Online Leren (LOL) training ontwikkeld voor deze jongeren en voor ouders van de doelgroep. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat in de trainingen centraal. Het trainingsaanbod kunt u via de kennisvouchers inkopen. De interactieve trainingen worden online aangeboden in kleine groepen met maximaal 8 medecursisten en een experttrainer voor de digitale klas. De jongeren en ouders loggen in via het leerplatform www.study2go.nl waar ze ook zelfstudieopdrachten vinden en naast de vier live online sessies kunnen chatten met de trainer of andere (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders.

Wat levert het op?
Jongeren leren onder andere om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders krijgen onder andere inzicht in hun opvoed- en communicatiestijl en hoe die samenhangen met de opvoeding die zij zelf gehad hebben, leren hoe ze valkuilen en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en hoe/waar ze om hulp kunnen vragen.

Voor wie is het?
Professionals werkzaam in de jeugdhulp, jeugdzorg of ggz kunnen het trainingsaanbod aanvragen. Zij kunnen vervolgens jongeren en ouders met een migratieachtergrond en ggz-problematiek werven om mee te doen aan de trainingen.

Waar kun je meer informatie inwinnen?
Neem contact op met Kristel Logghe (projectleider ZonMw-project ‘Stand Up’ met 3 academische werkplaatsen transformatie jeugd, waarin de training is ontwikkeld) via 06 23753471 of kristel@learningconnected.nl. En bekijk hieronder alvast de video.

Hoe kan je een voucher aanvragen?

Interesse in deze training en wil je hiermee aan de slag in jouw organisatie of gemeente? Neem dan contact op met de hierboven genoemde contactpersoon en stel gezamenlijk een aanvraag voor een kennisvoucher op. In de subsidieoproep van ZonMw lees je de randvoorwaarden en andere noodzakelijke informatie over het aanvraagproces.