Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Jeugd

Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

15 april 2024

In januari hebben 9 werkplaatsen subsidie ontvangen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Met deze VIMP’s kunnen werkplaatsen de ontwikkelde kennis en producten verder verspreiden of ontwikkelen en zo meer impact genereren. Lees meer >

Praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’

16 oktober 2023

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen is belangrijk. Hoe maak je een goede start met die samenwerking? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens de hulp? Om professionals én gezinnen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de RKJ Friesland, C4Youth en partnerorganisaties* een praatplaat. Lees meer >

Atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

2 oktober 2023

Het aantal thuiszitters en schooluitvallers neemt niet af ondanks vele maatregelen, acties en beleid. Er worden veel oplossingen geboden als er al uitval is. Te weinig ligt de focus op het voorkomen van problemen. Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth zet hier daarom expliciet op in. Lees meer >

De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

6 december 2022

Binnen de jeugdhulp valt de term verklarende analyse vaak, zo ook in Groningen en Friesland. Soms lijkt het wel dé oplossing voor alle problemen. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over wat een verklarende analyse is en wanneer deze noodzakelijk is. C4Youth en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland hebben daarom, samen met het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) en Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (GMCP), de krachten gebundeld om tot een gezamenlijk verhaal te komen over de verklarende analyse. Lees meer >

Atelier veilig en thuis opgroeien, waar staan we?

21 juli 2022

C4Youth onderzoekt in het atelier Veilig en thuis opgroeien hoe passende hulp voor kwetsbare jongeren eerder en beter gerealiseerd kan worden. Met als doel om tijdig te investeren in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, én zo thuis mogelijk. C4Youth zet hiervoor participatief actieonderzoek in. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's