Nieuws Archieven - Pagina 2 van 5 - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

jongen met kaartje

Is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

16 november 2020

Wanneer kinderen en gezinnen vroegtijdig lichte ondersteuning op maat ontvangen, kunnen grotere problemen voorkomen worden. Dat is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. De werkplaats C4Youth onderzocht aan de hand van registraties in de gemeente Stadskanaal in hoeverre deze gewenste ‘beweging naar voren’ zichtbaar is. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek is dat gemeenten de gegevens over jeugdhulpgebruik op een uniforme en gestandaardiseerde manier moeten registreren. Lees meer >

tieners met fiets

Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

7 oktober 2020

Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is, als je het perspectief van de zorgvrager niet kent. De ervaringen, kennis en ideeën van jeugdigen en ouders met een hulpvraag dragen bij aan het vergroten van het vakmanschap van jeugdhulpverleners. Dat is de belangrijkste boodschap van het artikel van de werkplaats C4Youth op Sociale Vraagstukken. Lees meer >

Ouders en kindje

VONK gaat door: Podcast, participatielessen en een nieuwe film

2 oktober 2020

VONK blijft ook in de toekomst actief als leernetwerk Veilig opgroeien. Dat is de conclusie van de samenwerkingspartners na de evaluatie van het leernetwerk. VONK heeft zich in de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld van een ‘experiment’ tot levendig en dynamisch leernetwerk van meer dan 300 jeugdhulpprofessionals uit de provincies Groningen en Drenthe. In de onlangs verschenen nieuwsbrief lees je meer over de opbrengsten van het netwerk en de plannen die nog op de agenda staan. Lees meer >

De moeizame weg naar transformatie

26 juli 2019

De academische werkplaats C4Youth voerde in samenwerking met drie Groningse gemeenten actieonderzoek uit in de basisteams Jeugd. Onlangs publiceerde de werkplaats een artikel in het tijdschrift Kind Adolescent Praktijk, dat een inkijkje geeft in de uitdagingen van de basisteams Jeugd binnen verschillende gemeentelijke contexten. Het laat zien welke thema’s en vraagstukken leven binnen deze teams en reflecteert op het gebruik van actieonderzoek als methode voor het doorontwikkelen van de teams. Lees meer >

Tussen structuur en dynamiek: site-visit C4Youth 2.0.

16 april 2019

Op donderdag 28 maart reisde een kleine delegatie van ZonMw af naar de academische werkplaats C4Youth 2.0. In de Groningse Puddingfabriek presenteerden de coördinator en projectleiders de opbrengsten van de werkplaats en deelden zij de inzichten die ze in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's