Datum publicatie: 16 november 2020

Is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

Wanneer kinderen en gezinnen vroegtijdig lichte ondersteuning op maat ontvangen, kunnen grotere problemen voorkomen worden. Dat is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. De werkplaats C4Youth onderzocht aan de hand van registraties in de gemeente Stadskanaal in hoeverre deze gewenste ‘beweging naar voren’ zichtbaar is. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek is dat gemeenten de gegevens over jeugdhulpgebruik op een uniforme en gestandaardiseerde manier moeten registreren.

Registraties 
Het project Monitoring van C4Youth onderzocht hoe op grond van bestaande registraties de gewenste ‘beweging naar voren’ gemonitord kan worden. In samenwerking met gemeenten, GGD Groningen, de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en de andere ketenpartners in de regio bracht de werkplaats in beeld welke gegevens door wie worden geregistreerd en welke uitdagingen spelen bij de monitoring. Geven die registraties een goed beeld van het gebruik van intensieve ondersteuning en basisondersteuning? In hoeverre voorkomt of vermindert het gebruik van laagdrempelige ondersteuning de behoefte aan specialistische hulp?

Conclusies en aanbevelingen
De analyses laten zien dat de laagdrempelige voorzieningen een groot aandeel van de jeugd in Stadskanaal bereiken. Het is echter lastig om te bepalen of deze lichte hulp het gebruik van specialistische voorzieningen voorkomt, vertraagt of vermindert. Het onderzoek laat ook zien dat er nog veel mogelijkheden zijn om dit beeld te verbeteren. Zonder zicht op de basisondersteuning en het voorliggende veld blijft een groot en essentieel onderdeel van de transformatie buiten beeld. Het is noodzakelijk om meer te investeren in het beter registreren en ontsluiten van deze ondersteuning. Pas dan krijg je zicht op de samenhang tussen basisondersteuning en intensieve ondersteuning. De werkplaats adviseert gemeenten dan ook om hun manier van registreren te verbeteren.

Meer weten? 
Benieuwd welke tips de werkplaats heeft voor gemeenten en ketenpartners voor het registreren? Lees het uitgebreide artikel op de website van C4Youth waarin de resultaten en adviezen uiteen worden gezet en bekijk de eindrapportage van het project.