Datum publicatie: 7 oktober 2020

Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is, als je het perspectief van de zorgvrager niet kent. De ervaringen, kennis en ideeën van jeugdigen en ouders met een hulpvraag dragen bij aan het vergroten van het vakmanschap van jeugdhulpverleners. Dat is de belangrijkste boodschap van het artikel van de werkplaats C4Youth op Sociale Vraagstukken.

Vakmanschap van hulpverleners kan niet zonder reflectie en leren. Maar reflecteren op het eigen professionele handelen wordt vooral gedaan met andere professionals – door sparren tijdens werkbegeleiding of intervisie. De kenniswerkplaats C4Youth vindt dat het perspectief van zorgvragers eveneens een onmisbare bron is voor goed vakmanschap. Waarom zij dat vindt, lees je in dit artikel.