Datum publicatie: 6 december 2022

De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

Binnen de jeugdhulp valt de term verklarende analyse vaak, zo ook in Groningen en Friesland. Soms lijkt het wel dé oplossing voor alle problemen. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over wat een verklarende analyse is en wanneer deze noodzakelijk is. C4Youth en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland hebben daarom, samen met het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) en Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (GMCP), de krachten gebundeld om tot een gezamenlijk verhaal te komen over de verklarende analyse.

Een verklarende analyse biedt een verklaring voor zowel de moeilijkheden die zich voordoen en voordeden, als voor wat er goed gaat in de ontwikkeling van een kind en de gezinsleden. Verschillende stappen binnen het hulpverleningsproces leiden tot een goede verklarende analyse: de vraagverheldering, het in kaart brengen van de problemen en krachten en de verklarende analyse.

Verschillende soorten ‘analyses’
Het hulpverleningsproces start met vraagverheldering. Waarbij de professional, jeugdige en ouder onderzoeken wat precies de zorgen en vragen zijn. In een volgende stap brengt de professional de problemen en krachten in kaart en ordent deze. Door een feitelijke, geordende beschrijving te maken van wat er goed gaat en wat de problemen zijn.

De verklarende analyse bouwt voort op voorgaande stappen. Het verklaart waardoor de problematiek is ontstaan, voortduurt of verslechtert. In het ideale geval komen de professional, jongere en ouders tot een gedeelde werktheorie over de samenhang, en tot concrete doelen en een onderbouwde keuze voor één of meer interventies die samen een positieve ontwikkeling stimuleren.

Vervolgstappen
Met dit verhaal proberen de werkplaatsen professionals, ouders en jongeren wegwijs te maken in alle informatie die bestaat over de verklarende analyse, in ieder geval in Groningen, Drenthe en Friesland. Ook vormt het de basis voor onderzoek naar de toepassing, kwaliteit en ervaringen van en met de verklarende analyse in de praktijk.

Wil je meer weten over de verklarende analyse? Lees dan het rapport ‘De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen’.