Datum publicatie: 22 januari 2024

MBO-studenten gaan voor een kansrijke toekomst!

Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. Dit gebeurt echter maar beperkt. De werkplaats Trendbreuk voerde daarom participatief actieonderzoek uit rond de vormgeving van het curriculum van het burgerschapsonderwijs. Samen met MBO-studenten en docenten.

In dit participatieve actieonderzoeksproject werden studenten verantwoordelijk gemaakt voor een les in burgerschap. Hiertoe kregen ze de opdracht om in groepjes een les burgerschap te bedenken, organiseren, voor te bereiden en uit te voeren voor hun klasgenoten. Dit gebeurde in 5 niveau-2 klassen; zij implementeerden, testten en verbeterden deze manier van werken.

Cruciale rol van docenten
Docenten speelden een cruciale rol in het aanmoedigen en ondersteunen van hun klas, hoewel velen aanvankelijk sceptisch waren over de capaciteiten van hun studenten. Andere relevante factoren voor de implementatie waren: de opvattingen van leraren over de capaciteiten en attitudes van studenten, veranderende rollen en verantwoordelijkheden, en een veilige en constructieve klasdynamiek.

Studenten als drijvende kracht achter het curriculum
In het meedenken- en beslissen kwamen de studenten in aanraking met een grote verscheidenheid aan vaardigheden en uitdagingen. Het bleek dat studenten graag wilden meedenken en -beslissen over hun curriculum. Zij waren de belangrijkste drijvende kracht achter het curriculum.

Meer weten?
Meer weten over het onderzoek? Lees hier de publicatie.