Trendbreuk

Hoe kunnen we de kansen voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg langdurig vergroten? Dat is de hamvraag voor de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. De werkplaats wil de huidige achterstanden van Limburgers verkleinen en zo een trendbreuk realiseren waar de volgende generatie van profiteert. Insteek: de huidige jongeren zijn de ouders en opvoeders van de toekomst. 22 organisaties rondom jeugd doen mee aan deze werkplaats, net als ouders en jongeren zelf. Doel: leren hoe we een doorbraak realiseren in de intergenerationele overdracht van (gezondheids-)achterstanden?

Wat speelt er in Zuid-Limburg?
In Zuid-Limburg hebben mensen al generaties lang meer problemen dan in de rest van Nederland. Ze hebben meer gezondheidsproblemen, minder kans op betaald werk, doen minder vrijwilligerswerk, leven vaker in armoede en hebben vaker moeite met lezen en schrijven. Deze problemen worden van generatie op generatie doorgegeven. Tot nu toe lukt het niet om deze achterstand kleiner te maken en de intergenerationele overdracht te stoppen. Daarom werkt deze kenniswerkplaats daaraan.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil de intergenerationele overdracht stoppen en de situatie in Zuid-Limburg duurzaam verbeteren. Dat gebeurt via samenwerking tussen de meeste Zuid-Limburgse organisaties op het gebied van opvoeden, opgroeien en onderwijzen.
  • De werkplaats wil een gezonde generatie Limburgers creëren. Dat gebeurt door systematisch te onderzoeken wat werkt en wat het oplevert.

Project 1: Mbo-studenten gaan voor een kansrijke toekomst
Een kwart van de mbo-studenten in Zuid-Limburg heeft momenteel problemen. Zij vormen de groep kwetsbare ouders van de volgende generatie. Hoe zorgen we dat zij zich veerkrachtiger kunnen ontwikkelen? Dit leernetwerk zet in op twee zaken: een goed curriculum burgerschapsonderwijs en laagdrempelige toegang tot zorg voor kwetsbare studenten. Opbrengst: een vernieuwde uitvoeringspraktijk voor het mbo waardoor mbo-studenten minder problemen hebben, hun studie afmaken en werk vinden.

Project 2: Uithuisplaatsingen: hoe kan het beter?
Hoe brengen we het relatief hoge aantal uithuisplaatsingen in Zuid-Limburg omlaag? Dat wordt in dit leernetwerk uitgezocht. Er is behoefte aan meer inzicht: wie zijn deze uithuisgeplaatste jongeren en hoe kan zo goed mogelijk vroegtijdig hulp worden geboden om een uithuisplaatsing te voorkomen? Opbrengst: een aanpak voor de jeugdhulp waarbij minder uithuisplaatsingen nodig zijn.

‘Dit gaat iets nieuws brengen’
Rianne Reijs, coördinator: ‘Voor het eerst werken we met twee jongerenorganisaties samen en daar verwacht ik veel van. Zij zijn goed georganiseerd en ik denk dat zij ons daadwerkelijk nieuwe dingen gaan brengen. Iedereen kent elkaar al in deze Zuid-Limburgse werkplaats. Maar deze jongeren zijn nieuw in dit samenwerkingsverband en hebben nu al een verrassende inbreng. Ik wil dat we in deze werkplaats bereid zijn om ons te laten verrassen.’

'Ik wil dat we in deze werkplaats bereid zijn om ons te laten verrassen.’