Datum publicatie: 21 juni 2023

Studenten betrekken bij co-creatie en besluitvorming rondom leerprocessen en het curriculum

Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg onderzocht daarom hoe studenten betrokken kunnen worden bij de co-creatie en besluitvorming rondom leerprocessen en het curriculum.

Studenten worden steeds vaker betrokken bij keuzes in en rond de school. Onderzoekers luisteren naar studenten en zien ze als bron van informatie. Toch ontbreekt de zogenoemde student voice nog vaak: luisteren naar én daadwerkelijk iets doen met het perspectief van studenten. Vooral rond onderwerpen als leerprocessen en curriculum.

Student voice activiteiten en de invloed ervan
In een literatuurstudie onderzocht de werkplaats hoe studenten worden betrokken in student voice activiteiten, relevante factoren voor implementatie van dit soort activiteiten en de impact die meedoen heeft op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemende studenten.

Student voice activiteiten stimuleren persoonlijke ontwikkeling
De literatuurstudie laat zien dat het van belang is om studenten te betrekken in student voice activiteiten rondom leerprocessen en het curriculum. Hierbij kunnen studenten in verschillende fasen betrokken zijn en meerdere rollen en verantwoordelijkheden krijgen. Dergelijke betrokkenheid van studenten vergroot hun vaardigheden, zelfvertrouwen, eigenaarschap en empowerment.

Meer lezen?
Benieuwd naar alle resultaten en aanbevelingen? Lees dan het artikel of bekijk de Nederlandse samenvatting