Datum publicatie: 4 december 2023

Jongeren in georganiseerde misdaad

In de praktijk is veel kennis aanwezig over het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij zware criminaliteit en georganiseerde misdaad. In de wetenschappelijke literatuur is deze kennis echter niet vindbaar. De Academische Werkplaats Risicojeugd bracht deze onvindbare kennis in kaart, samen met Garage020.

Tacit knowledge
Het onderzoek focust zich op de zogenoemde ‘tacit knowledge’: kennis die in de praktijk aanwezig is, maar (nog) niet in de wetenschappelijke literatuur. Het gaat om ontastbare kennis die moeilijker overdraagbaar is en die vaak (cultuurgebonden) normen, waarden, ervaringen en attitudes bevat. Waarbij de overdracht voornamelijk plaatsvindt door interactie.

De tacit knowledge is in kaart gebracht via interviews met gemeenten en politie, en focusgroepen met jongeren en jongerenwerkers. Om daarmee een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de kennis. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NWO, vanuit het EPIC consortium

Belangrijke bevindingen
Uit het onderzoek volgt een overzicht van interventies, bestaande kennis en behoeften. Ook laat het zien wat werkt, waar het knelt, wat jongeren willen en wat kansrijke interventies zijn gezien vanuit jongerenwerkers. Belangrijke bevindingen zijn bijvoorbeeld:

  • Jongeren hebben behoefte aan behoud van identiteit, een gelijkwaardige behandeling en positieve rolmodellen. “Je hebt het meest aan mensen die toch in je geloven als anderen dat niet doen. Mensen die tegen de stroom in durven te zwemmen en je helpen je doel te bereiken.”
  • Er zijn relatief weinig interventies die inzetten op onderwijs, werk en inkomen en gezin.
  • Er zijn bijna geen interventies die impact proberen te maken op de online omgeving. Terwijl jongeren daar wel veel tijd spenderen.
  • In de samenwerking tussen partijen is er sprake van verstrengeling van belangen (zorg versus veiligheid).

In een vervolgproject worden interventies getest en verbeterd aan de hand van de bevindingen. Meer informatie daarover is te vinden in dit nieuwsbericht

Meer weten?
Meer weten over het onderzoek en de bevindingen? Lees het in de infographic ‘Jongeren in georganiseerde misdaad’.