Datum publicatie: 10 november 2021

Leer mee in het jeugddomein met het Regionale Leernetwerk Jeugd Utrecht

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Om dat te bereiken is het van groot belang dat professionals in het jeugddomein leren van elkaars kennis en ervaringen. Om hen hier een handje bij te helpen heeft het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht diverse werkvormen ontwikkeld die zij kosteloos beschikbaar stelt.

Buiten je bubbel
Verruim je perspectief door te ‘gluren bij de buren’ of mee te doen met intervisie buiten je bubbel. Of hang de Reflectiewijzer aan de muur en vraag je stagiaire en haar docent om feedback. Dit is een greep aan de werkvormen en tips die het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht samen met Analytic Storytelling gemaakt heeft en via lerendjeugddomein.nl aanbiedt. Niet alleen jeugdprofessionals kunnen deze kennis benutten; ook voor onderzoekers, studenten, docenten, ouders en jongeren bevat het platform waardevolle werkvormen die het gezamenlijke leren stimuleren.

Verbindende onderwijsproducten
Binnen het leernetwerk worden uiteenlopende perspectieven bij elkaar gebracht rondom thema’s uit het brede jeugddomein. Het doel: kennis uitwisselen en het onderwijs en praktijk goed op elkaar aan laten sluiten. Hiervoor werkt het leernetwerk aan verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Zo ontwikkelde zij naast de werkvormen onder andere een Praatplaat Preventie en een Reflectiewijzer.

Het leernetwerk gaat door!
De projectperiode eindigt weliswaar eind dit jaar, maar dat betekent zeker niet dat het leernetwerk haar activiteiten staakt. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de Hogeschool Utrecht en de andere netwerkleden blijft zij zich ook in 2022 inzetten voor het samen leren in het jeugddomein. Bijvoorbeeld door het organiseren van een nieuwe Oogstdialoog op 27 januari met als  thema ‘meervoudig alliëren’. Heb je je al aangemeld?