Datum publicatie: 11 juni 2018

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ

De huisartspraktijken en de teams Jeugd & Gezin als onderdeel van de buurtteams vormen de basiszorg als het gaat om de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd in Utrecht. Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren. 


Zeker omdat psychische klachten vaak samengaan met sociale en/of opvoedkundige problemen in het gezin. Daarbij werken huisartsen, praktijkondersteuners huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en teams Jeugd & Gezin allen als generalisten, maar wel vanuit verschillende perspectieven.

De teams Jeugd & Gezin, gemeente Utrecht, Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en het Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-netwerk willen deze samenwerking verder vorm geven in een proeftuin in de buurt Ondiep en de wijken Binnenstad en Leidsche Rijn. Het Trimbos-instituut en het Verwey-Jonker Instituut begeleiden deze proeftuin vanuit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht.

De proeftuin start in de drie Utrechtse buurten/wijken en heeft als doel: passende zorg voor jeugdigen met psychische klachten bieden. Dat wil zeggen: de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plek.

Als eerste stap komen we in deze proeftuin tot een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen op effectieve basiszorg voor jeugd met psychische klachten. Op basis van die visie zal een geïntegreerde werkwijze worden vormgegeven. In een tweede stap wordt in de proeftuin deze werkwijze gevolgd en verbeterd. Meer informatie: http://www.awtjutrecht.nl/projecten/proeftuin-basiszorg-jeugd-ggz