Datum publicatie: 30 oktober 2023

Jongeren mentaal gezond online?!

Maken we ons terecht zorgen over de tijd die jongeren besteden aan games en sociale media? En wat is de betekenis van gamen en sociale media voor de identiteitsontwikkeling van adolescenten in de hybride leefwereld? Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door de KJUS en RKJGC, gingen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en opvoeders hierover in gesprek.

Games en sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Tijdens de bijeenkomst ‘Jongeren mentaal gezond online?!’ stond kennis en uitwisseling rond het mediagebruik van jongeren centraal. Aan bod kwam onder andere het digitale balansmodel en de relatie tussen gamen en identiteitsontwikkeling. Ook gingen de sprekers met de aanwezige praktijkprofessionals, studenten, docenten, onderzoekers en opvoeders in gesprek over het thema.

Take home van de bijeenkomst
Games en sociale media zijn niet per se slecht, maar de deelnemers vinden zelf dat ze er te veel tijd aan besteden. Er is geen eenduidige richtlijn voor gezonde schermtijd, zoals een schermtijdlimiet. Restricties aan het gebruik van apps of games zijn ook geen duurzame oplossing.

Wat wél werkt:

  • Ga in gesprek met jongeren over het gebruik van sociale media en games, en streef naar een gezonde balans tussen sociale, mentale en lichamelijke gezondheid.
  • Wees je als opvoeder bewust van je eigen digitale gedrag en de invloed die het heeft op jongeren.