Nieuws

2 juli 2020
Gelijkwaardig samenwerken met zelfgekozen mentor ‘JIM’ essentieel

Gelijkwaardig samenwerken met de zelfgekozen mentor blijkt een succesfactor voor de ‘JIM-aanpak’. Dat is een van de conclusies uit het JIM-project van de AWTJ Utrecht en Youké. Andrée Sekreve onderzocht in dit project het werken met een zelfgekozen mentor bij jeugdhulpvragen. Lees meer >

22 november 2019
Reflectietool eigen kracht voor gemeenten

Het ‘versterken van eigen kracht’ van burgers is een centraal uitgangspunt in gemeentelijk beleid en in het dagelijks werk van professionals. Maar wat verstaat men precies onder ‘eigen kracht’? En hoe weet en meet je of de hulp en ondersteuning die je biedt aan jongeren écht uitgaat van het eigen kracht? Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde samen met TNO een reflectietool voor gemeenten om met professionals, samenwerkingspartners en gezinnen in gesprek te gaan over eigen kracht. Lees meer >

11 oktober 2019
Geef een impuls aan je werkplaats!

In een academische werkplaats bundelen praktijkorganisaties, beleidsmakers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en ouders en jongeren de krachten. Uiteenlopende belangen en organisatieculturen kunnen het samenwerkingsproces echter lastig maken. Een effectieve en duurzame samenwerking vraagt om de verschillen tussen deze werelden te overbruggen. Het is daarom goed om af en toe pas op de plaats te maken en te reflecteren op de samenwerking binnen de werkplaats, menen Daan Andriessen, Marlies Welbie en Martine Ganzevles van de Hogeschool Utrecht. Zij publiceerden onlangs een handreiking die werkplaatsen helpt een impuls aan de samenwerking te geven. Lees meer >

17 april 2019
Wijkacademies ondersteunen Utrechtse wijken bij opvoedvraagstukken

De Utrechtse wijken Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn zijn sinds 2017 in het bezit van een ‘Wijkacademie Opvoeden’. In een Wijkacademie gaan bewoners en professionals in gesprek over opvoedvraagstukken die in de wijk spelen. Afgelopen maand publiceerde de Academische Werkplaats Transformatie Utrecht het rapport ‘Wijkacademies in beeld’. Hierin worden de ontwikkelingen en eerste inzichten van de Wijkacademies gedeeld. Lees meer >

30 januari 2019
Infographic Utrecht: Succesvol samenwerken aan betere jeugdhulp

AWTJ Utrecht stimuleert en faciliteert het ontsluiten en ontwikkelen van kennis. Dit alles gebeurt in samenwerking met jeugdigen, hun opvoeders en informele zorgverleners. Het doel is om alle jeugdigen zo goed mogelijk in staat te stellen om mee te doen en gezond en veilig op te groeien. Lees meer >

Filteropties

Thema's
Werkplaatsen