Datum publicatie: 8 juni 2023

Naar een stedelijke visie op normaliseren in Utrecht

Wat verstaan ze in Utrecht onder het begrip normaliseren? De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad bracht de belangrijkste aspecten van normaliseren in kaart. Jongeren, ouders, beleidsmakers en praktijkprofessionals deden daarvoor mee aan een zogenaamde group concept mapping procedure. 

De gemeente Utrecht is sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan de Utrechtse jeugd. Het doel hiervan is een inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp. Voor de gemeente Utrecht is een belangrijk uitgangspunt hierbij ‘normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden’. Omdat het begrip normaliseren in de praktijk echter complex en onduidelijk is, gingen ze vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad op zoek naar een stedelijke visie op normaliseren in Utrecht.

Group concept mapping procedure
In het onderzoek werd een group concept mapping procedure uitgevoerd. Dit is een participatieve mixed-method procedure voor het in kaart brengen van een complex en diffuus onderwerp als basis voor planning en evaluatie. In totaal namen 27 jongeren, ouders, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals deel aan de brainstormfase.

19 thema’s over normaliseren
De deelnemers beschreven 19 thema’s over normaliseren. Met als 3 belangrijkste thema’s: ‘variatie accepteren’, ‘zonder oordeel luisteren en kijken naar een (hulp)vraag’ en ‘mogen zijn zoals je bent’. De drie thema’s die de deelnemers het minst belangrijk vonden zijn ‘verbreding van normaal met welbevinden als uitgangspunt’, ‘sociale verbinding’ en ‘faciliteren professionele kwaliteit’.

Gezamenlijke visie op normaliseren
Al met al heeft het onderzoek een concept map opgeleverd als basis voor een gemeenschappelijke visie op normaliseren in de stad Utrecht. Gedachten en ideeën van beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals, ouders en jeugdigen kregen hierin een plek. De verwachting is dat de concept map zal bijdragen aan betere gesprekken over en gerichtere acties tot normaliseren met alle relevante perspectieven in de stad.

Meer leren over normaliseren?
Wil je meer leren over normaliseren? Bekijk dan hier het volledige rapport of de publieksversie.