Datum publicatie: 7 oktober 2020

Draaiboek Transformatiedialogen helpt bij praten over jeugdhulp

Aanbieders van jeugdhulp en gemeenten verzamelen veel gegevens over de hulp die geboden wordt aan kinderen en gezinnen. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? En hoe kun je die cijfers gebruiken om de jeugdhulp te verbeteren? Dat zijn vragen die gesteld worden tijdens een transformatiedialoog: een gesprek over de jeugdhulp, waaraan hulpverleners, beleidsmakers en jeugdigen en/of hun opvoeders deelnemen.

Verhalen achter de cijfers
Aan de hand van een thema en de daarover beschikbare gegevens bespreken zij wat goed gaat en wat minder goed gaat. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, worden de verhalen achter de cijfers opgehaald en wordt duidelijk wat nodig is om de hulp te verbeteren. De Academische Werkplaats Inside-Out heeft een draaiboek ontwikkeld met concrete handvatten om zulke gesprekken over de jeugdhulp vorm te geven. Bekijk het draaiboek hier.