Onderzoek en opbrengsten Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

ouders en jongeren

Kennisvoucher: LOL-training zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

In deze training leren jongeren met een migratieachtergrond om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Wil je meer weten over de training, die met een kennisvoucher kan worden aangevraagd? Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

man uit vlog

Kennisvoucher: LOL-training cultuursensitieve kennis voor professionals

Wil jij als jeugdprofessional je cultuursensitieve kennis vergroten en beter handelen als je samenwerkt met gezinnen met een migratieachtergrond? Deze online trainingen kunnen je daarbij helpen. Organisaties kunnen de trainingen nu aanvragen via een kennisvoucher. Meer weten? Bekijk de vlog. Lees meer >

meisje met krullen uit vlog

Kennisvoucher: triage-instrument RISQ-SV

Meteen het juiste bieden en doen is beter én goedkoper dan starten met de lichtste vorm van hulp en deze bij noodzaak zwaarder te maken. De RISQ-SV helpt bij het screenen op mogelijke risico’s en brengt de hulpvraag van de jongere in kaart. Wil jij als jeugdprofessional dit ook? Vraag een kennisvoucher aan! Bekijk de vlog en lees meer over het instrument Lees meer >

Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de AW Inside-Out. Lees meer >

Rake vragen.nu

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om dat te veranderen. Hoe? Rake Vragen is het antwoord. Website die hulpverleners helpt bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's