Datum publicatie: 16 februari 2023

Kaart-praatspel: Wie is voor jou belangrijk?

RKJ Noord-Holland ontwikkelde een kaart-praatspel. Het spel helpt een professional om samen met een jongere zicht te krijgen op personen die belangrijk zijn in het leven van de jongere.

Sociaal professionals in de jeugdhulp sluiten in hun werk aan bij de leefwereld van jongeren en hun ouders. Hierbij is het soms moeilijk om te achterhalen wie er belangrijk is in het leven van een jongere. Het kaart-praatspel helpt professionals dit op een speelse en leuke manier bespreekbaar te maken.

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor het kaart-praatspel? Mail dan naar KennisplatformEP@inholland.nl. Meer informatie vind je hier.