Datum publicatie: 25 september 2023

Meldcode & partnerschap: Het krachtige gesprek met ouders

Bij het toepassen van de Meldcode is het van essentieel belang dat professionals partnerschap met ouders realiseren en behouden. Hoe kunnen professionals dit doen? Wat werkt wel en wat juist niet? Dat onderzochten ze binnen leeratelier 3 van de RKJ Noord-Holland.

Bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn professionals verplicht om een Meldcode te hanteren die vertaald is naar hun organisatie en beroepsgroep. Onderdeel hiervan is dat professionals de signalen bespreken met ouders en tegelijkertijd een partnerschap met hen opbouwen. Veel professionals vinden juist deze gesprekken met ouders moeilijk. In het leeratelier onderzochten ze daarom hoe professionals bij het toepassen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling een constructief partnerschap met ouders kunnen behouden.

Het gesprek aangaan met ouders: Verschillende afwegingen
Uit het participatieve actieonderzoek komt naar voren dat professionals verschillende afwegingen maken voordat ze met ouders een gesprek aangaan over onveiligheid. Zo gaan professionals makkelijker het gesprek aan met ouders als ze zelf vermoedens hebben van onveiligheid dan wanneer de vermoedens afkomstig zijn van iemand anders.

Voorwaarden voor partnerschap
Wanneer professionals het gesprek met ouders aangaan, zijn er verschillende handelingen die bijdragen aan constructief partnerschap. Het onderzoek beschrijft er 3: (1) goed luisteren, (2) een veilige locatie om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld live, en (3) geen oplossingen aandragen tijdens het bespreken van onveiligheid.

Check je Gesprek-Tool
Het onderzoek laat zien dat het toepassen van de Meldcode in partnerschap met ouders veel meer is dan het uitvoeren van een stappenplan bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode omschrijft vooral wat professionals bij vermoedens van onveiligheid moeten doen. Niet hoe ze dat moeten doen. Om professionals hierbij te helpen, ontwikkelde de RKJ Noord-Holland de Check je Gesprek Tool. Inclusief tips voor succesvol partnerschap in gesprek met ouders tijdens het toepassen van de Meldcode, gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek.

Dit najaar volgt een validatietraject van de gesprekstool; naar verwachting volgt in maart 2024 de definitieve versie. De 2 beleidsaanbevelingen die volgen uit het onderzoek worden bij de diverse partners onder de aandacht gebracht: het uniformeren van de inhoud van de trainingen over het toepassen van de Meldcode en het actualiseren en/of door ontwikkelen van de VWS-Meldcode-app.

Meer weten?
Wil je meer weten over de meldcode en partnerschap? Lees hier het rapport en bekijk de Check je Gesprek-Tool.